Том 2, № 78 (2019)

DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ІСТОРИЧНА РОЛЬ І МІСЦЕ ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF (English) PDF
Олексій Грішин 9-13
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІУМУ В ЛІТЕРАТУРІ: АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ PDF PDF (English)
Зіновій Коваль 14-18
ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ Й ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ТВОРЧОСТІ М.В. ГОГОЛЯ PDF PDF (English)
Богдан Ростіянов 19-25
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР», «ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ», «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ PDF PDF (English)
Наталя Яруліна 26-31

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН PDF (English) PDF
Олександр Антонюк 33-36
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПОСТІЗОЛЯЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ПРИМУСОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ (ПОЛОНУ) PDF PDF (English)
Наталія Зарецька 37-42
КОНЦЕПТ «ОПТИМІЗАЦІЯ» В ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF PDF (English)
Юлія Ковтун 43-47
ІЄРАРХІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ PDF PDF (English)
Світлана Козуліна 48-52
ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ ВПЛИВУ PDF PDF (English)
Наталя Колісніченко, Юрій Семенюк 53-57
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ PDF PDF (English)
Людмила Куранда 58-61
ДЕРЖАВНИЦЬКА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ПОДАТКІВ PDF PDF (English)
Олена Марущак 62-66
АДАПТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Володимир Марущак 67-71
СПІЛЬНА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF PDF (English)
Віталій Солових, Олександр Москаленко 72-77
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В РАМКАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ PDF (English) PDF
Ліна Савчук 78-80
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF PDF (English)
Тетяна Сивак 81-86
КЛАСТЕРНА ІНІЦІАТИВА ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ФОРМА ПУБЛІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ PDF PDF (English)
Ольга Тодорова, Микола Попов 87-92
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF PDF (English)
Геннадій Фердман 93-97
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В АПК PDF PDF (English)
Наталія Шпортюк 98-100

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Сергій Карпюк 101-105

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF PDF (English)
Ольга Матвеєва, Юлія Дубовик 107-113
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ PDF (English) PDF
Олег Рогульський 114-118
ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ГРУЗІЇ ТА КИРГИЗІЇ PDF
Тетяна Тарасенко 119-125