DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019179070

ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ ВПЛИВУ

Наталя Колісніченко, Юрій Семенюк

Анотація


У статті розкривається сутність процесу європеїзації освіти в Україні та наслідки її впливу на політику та державне-управління цією сферою. Досліджується поняття «європеїзація», аналізуються механізми європеїзації («вертикальна» і «горизонтальна» європеїзація), основні політичні актори європеїзації (Рада Європи та ЄС). Розглядаються чотири фази розвитку європейської освітньої політики в економічному та соціальному контексті. Аналізується європеїзація вітчизняної системи освіти: розвиток профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; Болонський процес; поступове введення навчання другої іноземної мови; експорт освіти; освітні гранти; підвищення заробітної плати освітян; єдиний державний іспит та ін.


Ключові слова


європеїзація; європеїзація освіти; механізми європеїзації; «вертикальна» і «горизонтальна» європеїзація; політичні актори європеїзації; фази розвитку європейської освітньої політики.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Айзінг Р. Європеїзація та інтеграція. Концепти дослідження ЄС. Європейська інтеграція / уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; пер. з нім. М. Яковлєва. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія». 2007. С. 255–274.

Іванова Л. Специфіка навчальних процесів ВНЗ України в умовах європеїзації. Вісник Запорізького національного університету. № 2 (13). 2010. С. 64−68.

Ковальчук O. Формування освітньої політики країн Євросоюзу під впливом процесів глобалізації та європеїзації. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer32/1059.pdf

Кублік К. Європеїзація та стандартизація норм та вимог до державного управління та кадрової політики в державній службі Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті. Європейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 груд. 2009 р. ) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ. 2009. С. 142−149.

Локшина О. Забезпечення якості вищої освіти в умовах європеїзації України. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки). Випуск № 3–4 (56–57). 2018. С. 127−132.

Cowles M. G., Caporaso J., Risse T. Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change. Ithaca and London: Cornell University Press. 2001. 304 р.

European Parliament and European Council. Recommendation of 18 Dec. 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European Union. 30.12.2006. L 394/10-18.

Featherstone K., Radaelli C. M. The Politics of Europeanization. Oxford: University Press. 2003. 320 р.

Krbec D. «Europeanization» of education: challenges for accession countries. URL: https://www.pilar.hr/wp-content/images/stories/dokumenti/zbornici/27/z_27_375.pdf

Schreiner P. Europäisierung von Bildung als Herausforderung für Religion und evangelische Bildungsverantwortung, [Europeanization of education as a challenge for Religion and Protestant Commitment to Education] in: P Schreiner, V Elsenbast, F Schweitzer (Hrsg.). Europa Bildung Religion. Demokratische Bildungsverantwortung und die Religionen. Münster: Waxmann. 2006. S. 81–92.

Pépin L. The History of EU Cooperation in the Field of Education and Training: how lifelong learning became a strategic objective. European Journal of Education. Vol. 42. № 1. 2007. Р. 121–132.

Report from the Commission of 31 January 2001: The concrete future objectives of education system [COM(2001) 59 final]. URL: http://aei.pitt.edu/42877/1/com2001_0059.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration