DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019179074

ДЕРЖАВНИЦЬКА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ПОДАТКІВ

Олена Марущак

Анотація


Стаття розглядає проблему зв’язку держави й податків, а також як економічна природа податків реалізує себе в управлінській діяльності держави. Податок має двоїсту природу. З одного боку, це економічна складова економіки, з іншого боку – складова публічної влади. Ця особливість визначає те місце, яку він займає в суспільному устрої. З точки зору економіки, податок – це обтяження, яке чуже для процесу відтворення, оскільки воно вилучає кошти нормального функціонування і стримує розвиток економіки, але, з іншого боку, він забезпечує виконання суспільних функцій, які необхідні для суспільства, а тому є благом для нього. Податок – це дохід держави від участі його у суспільному відтворенні шляхом безоплатного вилучення частини додаткового доходу суспільства.


Ключові слова


держава; податки; державне регулювання; ринкова економіка; додатковий продукт; економічні відносини; державне управління; суспільне виробництво.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Податкова система: навч. посіб. ; за заг. ред. В. Д. Андрущенка. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 416 с.

Литвиненко Я. В., Якушик І .Д. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: МАУП, 2004. 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration