DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019179060

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

Олександр Антонюк

Анотація


взяття Корпораціями на себе, в добровільному порядку, додаткових зобов'язань через застосування власний внутрішніх збірок правил - Кодексів корпоративної поведінки. У процесі конкурентної боротьби корпоративні суб’екти господарювання (Корпорацій) змушені доводити суспільству свою надійність і одним з таких доказів є взяття суб'єктом господарювання на себе додаткових зобов'язань перед суспільством таким як додаткові гарантії виконання зобов'язань перед клієнтами, дотримання традиції не закріплених законом, всередині своєї діяльності ( моралі і філософії). В результаті світ побачив такий результат розвитку Корпорацій як Корпоративні кодекси. Даний внутрішній документ описував в собі цілі, філософію, вимоги, права і зобов'язання компанії, співробітників перед клієнтами. Необхідно вказати що в нашій країні застосовується подібний вузькоспеціалізований інструмент у вигляді Професійних Кодексів - Кодексу Адвокатської Етики, Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури, Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб та Кодекс суддівської етики, обов'язок дотримання яких закріплений законом. Однак законом не передбачено навіть рекомендацій до наявності у Корпораціях таких Кодексів на відміну від ряду інших країн (Росія, Німеччина, та інші 35 держав членів ОЕСР).
Наука стверджує що Корпоративні кодекси в організаціях виконують такі основні функції: управлінську ,розвиток корпоративної культури в організації , та репутаційну. Існують безліч кодексів корпоративної етики і всі вони містять в собі правила, включаючи санкції, передбачені у випадка Порушення кодексу, регулюють зобов'язання перед клієнтами, вкладники, акціонерами, співробітниками , положення про цінності організації, її філософію та цілі (викладають основи корпоративної культури) визначення міжособистісних стосунків в організації і погоджують взаємодію працівників та організації (наприклад, договори, які укладаються між адміністрацією та профспілкою).
В рамках даного дослідження з урахуванням безлічі корпоративних кодексів в світі, автором будуть розглянуті 2 основних корпоративних кодексу це Кодекс Корпоративного поведінки ФКЦБ Росії і Принципи корпоративного управління G20 / ОЕСР. На сьогоднішній день основні стандарти Кодексу корпоративної етики є в «Принципах корпоративного управління G20» Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР).
Описані кодекси корпоративної етики показують явний результат саморегулювання і запобігання конфліктам, як внутрішніх, так і зовнішніх (на рівні законодавства). Обтяження Корпорації додатковими зобов'язаннями в інтересах її учасників є доступним і ефективним інструментом регулювання бізнес-асоціацій різних форм бізнесу.


Ключові слова


Корпорація; Етика; Кодекс; Кодекс корпоративної етики; корпоративне управління.

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Chika G. L. Culture of Business Communication Manager Manager. K.: Knowledge, 2005. 442 c.

G20 Corporate Governance Principles. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/g20_9789264252035-ru#page2.

Bochaeva G.V. The Code of Corporate Conduct as an Element of the Corporate Governance System. Young Scientist. 2016. №10. P. 630–634. URL https://moluch.ru/archive/114/30047/ (reference date: 09/5/2018).

Federal Commission for the Securities Market Regulation No. 421 / р on the Recommendation to the Code of Corporate Conduct / FCSM of Russia of April 4, 2002.

Code of Corporate Conduct / Website of the Federal Financial Markets Service. URL: http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/fkcb_ffms/catalog.asp@ob_no=1772.html

Nidzieva V. А. Corporate Code as a Tool for Managing the Organizational Culture of General Education Educational Institutions. Education and Development of a Gifted Person No. 7 (38) / 07/2015. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2015_7_10.

Chabanov V. Corporate Ethics of Government. Political Sciences. 2016. Vol. 2, No. 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration