Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» з 1999 року щоквартально публікує актуальні статті у галузі державного управління. Висока якість матеріалів, що публікуються, забезпечується завдяки високій кваліфікації вчених, що представляють редакційну колегію збірника.

Метою збірника є публікація актуальних матеріалів у галузі державного управління, публічного управління та адміністрування, місцевого самоврядування, державної служби.

Видання відкрите для публікації як українських, так і зарубіжних учених.

Основними завданнями збірника «Актуальні прорблеми державного управління» є освітня функція і забезпечення розвитку науки державного управління України за допомогою висвітлення важливих державно-управлінських, політико-правових, соціально-економічних, історіко-культурних питань та її інтеграція у світовий науковий простір.

Процес рецензування

Процес рецензування

Матеріали, подані до збырника наукових праць, рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.

 

Періодичність публікації

  • перший випуск – до 1 лютого (дата розміщення на сайті – березень поточного року);
  • другий випуск – до 1 травня (дата розміщення на сайті – червень поточного року);
  • третій випуск – до 20 серпня (дата розміщення на сайті – вересень поточного року);
  • четвертий випуск – до 1 листопада (дата розміщення на сайті – грудень поточного року.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Видається коштом університету

Учасник

Видається коштом університету

Історія журналу

Періодичне друковане видання Рік заснування: 1999 р. 
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №7348 від 28.05.2003 року
Фахове видання у галузі науки “Державне управління”.Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, німецька, французька, російська.
Головний редактор: д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України Іжа Микола Михайлович.
Заступник головного редактора: д.держ.упр., проф. Попов С.А.
Відповідальний секретар: к.держ.упр., Маєв А.П.
Відповідальний за випуск: О. В. Патик

Р е д а к ц і й н а  к о л е г і я:

 

Хаджирадєва С.К. – доктор наук з державного управління, професор (м. Київ) (головний редактор).

Іжа М.М. – доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч освіти України (м. Одеса) (шеф-редактор).

Попов С.А. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса) (заступник головного редактора).

Колісніченко Н.М. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Одеса) (відповідальний секретар).

Ахламов А.Г. – доктор економічних наук, професор (м. Одеса).

Безверхнюк Т.М. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Вольська О.М. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Херсон).

Воронов О.І. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Одеса).

Голинська О.В. – кандидат наук з державного управління, доцент (м. Одеса).

Драгомирецька Н.М. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Карпенко О.В. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Київ).

Карпенко Л.М. – доктор економічних наук, професор (м. Одеса).

Коваленко М.М. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Харків).

Кравченко С.О. – доктор наук з державного управління, професор (м. Київ).

Криштанович М.Ф. – доктор наук з державного управління, професор (м. Львів)

Куничка М. – кандидат економічних наук (м. Братислава, Словаччина).

Куруц М. – доктор соціологічних наук (м. Братислава, Словаччина).

Марущак В.П. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Миколайчук М.М. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Парубчак І.О. – доктор наук з державного управління, професор (м. Львів).

Пахомова Т.І. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Полом М. – кандидат наук з соціально-економічної географії (м. Гданьск, Польща).

Попов М.П. – кандидат наук з державного управління, доцент (м. Одеса).

Приходченко Л.Л. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Саханєнко С.Є. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Семенець-Орлова І.А. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Київ).

Стрельцов В.Ю. – доктор наук з державного управління, професор (м. Харків).

Чеботар С.П. – доктор філософії хабалітований з політичних наук (м. Кишинів).