DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019179062

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПОСТІЗОЛЯЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ПРИМУСОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ (ПОЛОНУ)

Наталія Зарецька

Анотація


В статті обґрунтовується доцільність й необхідність формування та реалізації єдиної державної політики відновлення та постізоляційного супроводу осіб, звільнених з примусової ізоляції. Пропозиції щодо принципів, мети, цілей та завдань такої політики сформульовані з урахуванням досвіду проведення комплексу реінтеграційних та постізоляційних заходів щодо осіб, звільнених з примусової ізоляції 27.12.2017, а також за результатами дослідження проблем та запитів осіб, звільнених з ізоляції, починаючи з 2014 року, аналізу досвіду надання постізоляційної допомоги звільненим та членам їх сімей органами державної та місцевої влади, а також недержавними організаціями. При розробці пропозицій щодо змісту державної політики відновлення і постізоляційного супроводу та напрямків її реалізації враховано досвід організації системи відновлення особового складу сил оборони країн-членів НАТО.


Ключові слова


полон; ізоляція; примусова ізоляція; ізоляція в умовах ворожого оточення; військовополонений; заручник; політичний в’язень; примусово ізольована особа; особа, звільнена з примусової ізоляції; система відновлення; відновлення особового складу; реінтеграція особового складу; постізоляційні заходи; пос

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. №30. С. 141.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.2015 р. №287/2015. Урядовий кур’єр. 29.05.2015. № 95.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України: Указ Президента України від 24.09.2015 р. №555/2015. Урядовий кур’єр. 26.09.2015. № 178.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 25.02.2017 р. №47/2017. Урядовий кур’єр. 28.02.2017. № 38.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»: Указ Президента України від 14.03.2016 р. №92/2016. Урядовий кур’єр. 18.03.2016. № 52.

Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік: Указ Президента України від 28.03.2018 р. №89/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/89/2018.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік: Указ Президента України від 10.04.2019 р. №117/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117/2019

NATO STANDARD AJP-3.7 .ALLIED JOINT DOCTRINE FOR RECOVERY OF PERSONNEL IN A HOSTILE ENVIRONMENT, Edition A, Version 1. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/511240/20160315-NATO_Pers_Recovery_AJP_3_7.pdf.

Активне залучення, сучасна оборона. Стратегічна концепції оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору, прийнята главами держав та урядів в Лісабоні 19 листопада 2010 року URL: https://www.nato.int/cps/uk/natolive/official_texts_68580.htm.

Резнікова О. О. Розробка стратегії національної безпеки з урахуванням принципів національної стійкості. Стратегічна панорама. 2018. №2. С. 5–11.

Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ: НІСД, 2017. 496 с.

Семенченко А. І. Розробка категорійно-понятійного апарату стратегічного планування з державного управління забезпеченням національної безпеки URL: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07saiznb.htm.

Семенченко А. І. Механізм стратегічного управління забезпеченням національної безпеки у кризових та надзвичайних ситуаціях. Стратегічні пріоритети. 2007. №1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration