DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019179115

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Геннадій Фердман

Анотація


Одним із найважливіших ознак технологічного прогресу й цивілізованості держави є рівень розвитку транспортної системи. Транспортна сфера може бути основою для відновлення та розвитку економіки України. Тому проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України повинні стати основою для відновлення та розвитку держави при інтеграції в європейську і світову економіку, стати базисом для ефективного входження України у світове співтовариство. За умов формування національної транспортної системи України та ефективного державного управління на транспорті транзитні можливості нашої держави можуть забезпечити як економічний, так і соціальний розвиток.


Ключові слова


транспорт; транспортна система; транспортний комплекс; транспортна безпека; транспортні коридори; економіка; державне управління; нормативно-правова база; розвиток; інтеграція.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Сапронов О. Виклики, ризики та загрози національній безпеці в транспортній сфері. URL: www. nbuv. gov. ua/ portal/ soc_ gum/ Dums/ 2010_ 3/10sovbts.pdf.

Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) України до 2015 року і подальший період.

Чернявська Т. А. Самодостатність транспортно-комунікаційної системи регіонів в системі національної безпеки / Становлення економіки України у післякризовий період / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1). Умань: Видавець «Сочінський», 2012. С. 81–89.

Карпінський Б., Макух Б. Транспортна система України в контексті європейської інтеграції. Економіка України. №7 (440), 2003. 17–23 с.

Доронцов С.І. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил. - К., 1999 - 206 с.

Економіка України. Київ: Преса України, 2005. 29–34 с.

Концепція реформування транспортного сектора України. Ю. М. Цвєтов, Л. М. Соколов, Ю. М. Федюшин та ін.: зб. наук. праць. Київ, 1999. 67 с.

Ковалевського В. В., Михайлюк О. Л., Семенов В. Ф. та ін. Розміщення продуктивних сил України і регіональна економіка: підруч. Київ: Тов. «Знання», КОО, 1998. 546 с.

Поручник А. М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: монографія. Київ КНЕУ, 2008. 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration