DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019178969

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ольга Матвеєва, Юлія Дубовик

Анотація


Досліджено основні тенденції розвитку системи виконання місцевих бюджетів в Україні в умовах децентралізації державного управління. Акцентовано увагу на зміні підходу до ролі місцевого бюджету в умовах системних управлінських трансформацій, його значення в забезпеченні прискорення сталого саморозвитку територій. Сформовано комплекс пропозицій щодо модернізації системи виконання місцевих бюджетів та підвищення її ефективності.


Ключові слова


місцевий бюджет; органи місцевого самоврядування; виконання бюджету; доходи і видатки бюджету; децентралізація; публічне управління; місцевий розвиток.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 – VI у ред. від 11.01.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Висновки про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», затвердж. ріш. Рахункової Палати України від 11.04.2018 № 10-4. Київ, 2018. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16755386/Vysn_RP_10-4_2018.pdf?subportal=main.

Власюк Н. І. Місцеві фінанси: навч. посіб. Київ: Алерта, 2011. 328 с.

Конєва І. І. Формування та використання місцевих бюджетів України в умовах децентралізації. Економіка і суспільство. 2018. (№ 16). С. 751–757.

Крушельницька Т. А. Трансформація підходів до формування місцевих бюджетів в Україні в умовах прогнозованої економічної невизначеності: зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного ун-ту. 2014. Сер. Економічні науки. С. 92–94.

Кульчицький М. І. Міжбюджетні відносини в економічній системі України: дис. … д-ра економ. наук. Львів: ЛНІ, 2016. 475 с.

Матвеева О. Ю. Децентралізація державного управління як чинник досягнення фінансової автономії місцевого самоврядування в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2014.(№ 1). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2014-01(11)/21.pdf.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства: офіційний портал. URL: http://www.minregion.gov.ua.

Міністерство фінансів України: офіційний портал. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/ptsm.

Місцеві бюджети: перші підсумки 2017 року. URL: https://decentralization.gov.ua/news/8053.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration