DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019179101

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В АПК

Наталія Шпортюк

Анотація


Сучасні реалії української економіки характеризуються безперервним збільшенням ролі інновацій як ключового чиннику успіху в конкурентній боротьбі. Інноваційний шлях розвитку економіки є невід’ємною частиною загальносвітового науково-технічного прогресу в умовах глобалізації, тому питання державної політики щодо підвищення інноваційної активності в АПК на сьогодні досить актуальним.
У статті проаналізовано основну специфіку інноваційних процесів АПК, виділено риси найбільш характерних їх особливостей розвитку, окреслено основні напрями державної політики щодо підвищення інноваційної активності в АПК, а саме надана система певних державних заходів щодо активізації цього процесу.


Ключові слова


державне регулювання; інноваційні процеси; інноваційна політика; економічний розвиток; агропромисловий комплекс.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Крисальний О. В. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2005. № 8. С. 10–12.

Мазур А. Г., Козловський С. В., Герасименко Ю. В. Управління регіональними інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі: монографія. Вінниця: ГлобусПрес, 2008. 208 с.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.12.2017 № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 05.12.2012 № 3715-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України від 13.07.1999 № 916-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration