DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2782019179059

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Олег Рогульський

Анотація


Постановка проблеми. Якість управлінської діяльності відображається на рівні соціально-економічного розвитку як усієї держави, так і на її окремих територіях. Процес децентралізації влади в Україні ставить нові вимоги до показників управлінської діяльності. Тому на сьогодні є актуальним питання пошуку шляхів вдосконалення та покращення управлінських процесів не тільки на загальнодержавному рівні, а й в органах місцевого самоврядування.
Аналіз останніх досліджень. Різним аспектам професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих радприсвячені праці багатьох вітчизняних досліджень, зокрема Н. Алюшиної, А. Ахламова, Є. Бородіна, С. Верби, С. Давтяна, А. Журавльова, В. Загорського, М. Іжі, В. Карпука, І. Козака, А. Ліпенцева, Н. Липовської, Т. Маматової, Є. Матвіїшина, Ю. Пігарева, С. Серьогіна, Н. Синициної, П. Шевчука, Ю. Шарова.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, незважаючи на широку наукову, навчально-методичну та інформаційну базу, питання дослідження особливостей професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади ще не знайшли достатнього висвітлення у вітчизняній фаховій літературі з публічного управління.
Мета дослідження полягає у вивченні проблем, вимог та принципів професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні.
Виклад основного матеріалу. Сучасний стан професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування свідчить, що діюча система носить швидше інформаційний або академічний характер і меншою мірою характеризується динамічністю та практичною цілеспрямованістю щодо здобуття певних навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків.
Завдання децентралізації вимагають від службовців місцевого рівня бути здатними вирішувати назрілі політичні, економічні, соціальні й культурні проблеми суспільства, володіти сучасним інструментарієм планування, організації, контролю, інформаційного забезпечення, мотивації персоналу, комунікативними здібностями в процесі залучення громадян до управління місцевим розвитком.
Професійне навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади має будуватися на трьох принципах: фундаменталізації, індивідуалізації, спеціалізації.
Дотримуючись вище наведених принципів після завершення навчання посадова особа органів місцевого самоврядування, для ефективного здійснення своїх функцій в умовах децентралізації має володіти такими компетентностями: функціональна, інтелектуальна, ситуативна, методична, соціальна.
Для того, щоб підвищити рівень професійності службовців, необхідно давати їм більше практичних умінь та навичок. Окрім того, важливо побудувати навчання з використанням інноваційних процесів та електронних технологій, що дасть більше можливостей для навчання.
Важливо також, щоб професійне навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснювали не тільки суб'єкти, що належать до складу вітчизняної системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а інші суб'єкти надання освітніх послуг. В умовах децентралізації такими суб’єктами можуть виступати самі органи публічної влади. Особливо це стосується органів місцевого самоврядування.
Висновки. На сьогоднішній день перед системою професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад стоїть важливе завдання: підготувати висококваліфікованих фахівців, що будуть володіти набором практичних та теоретичних знань, зможуть забезпечити європейські стандарти надання послуг і реагуватимуть на будь-які зміни в публічному управлінні, в тому числі на процес децентралізації влади.


Ключові слова


професійне навчання; посадові особи органів місцевого самоврядування; компетентності; принципи; децентралізація влади; дистанційне навчання; професіоналізація.

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Analiz sytuatsiyi shchodo profesiynoyi pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyshchennya kvalifikatsiyi derzhavnykh sluzhbovtsiv i posadovykh osib orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini: Informatsiyno-analitychnyy zvit / pidhotovleno v ramkakh proektu mizhnarodnoyi tekhnichnoyi dopomohy «Partnerstvo dlya rozvytku mist» (Proekt PROMIS); uporyadnyk. O.Voytovych. K., 2017. S. 57.

Visnyk silʹsʹkykh ta selyshchnykh rad: Vseukr. nauk.-pop. zhurn. / zasn. Vseukrayinsʹka asotsiatsiya silʹsʹkykh ta selyshchnykh rad holov. red. N. Klyuchnyk. K.: Ridne selo, 2013. № 6. S. 36–37.

Yevropeysʹka khartiya mistsevoho samovryaduvannya Rada Yevropy; Khartiya, [Elektronnyy resurs] Mizhnarodnyy dokument vid 15.10.1985 r. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036 .

Pro skhvalennya Kontseptsiyi reformuvannya systemy profesiynoho navchannya derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsiy, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovryaduvannya ta deputativ mistsevykh rad: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 05 veresnya vid 1 hrudnya 2017 r. № 974-r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80.

Spilʹnota praktykiv: innovatsiyi v mistsevomu samovryaduvanni (na prykladi orhanizatsiyi dystantsiynoho navchannya posadovykh osib mistsevoho samovryaduvannya u ramkakh Vseukrayinsʹkoho konkursu proektiv ta prohram rozvytku mistsevoho samovryaduvannya) : navch. posib. / za zah. red. O. Rafalʹsʹkoho, S. Malikova. K.: Derzhavnyy fond spryyannya mistsevomu samovryaduvannya v Ukrayini; Shveytsarsʹko-ukrayinsʹkyy proekt “Pidtrymka detsentralizatsiyi v Ukrayini” DESPRO, 2012.

S. 98–99.

Tolkovanov V. Choho ne rozumiyutʹ, tym ne volodiyutʹ / V. Tolkovanov // Viche. – 2006. – № 20. – S. 22 – 24.

Kharkivsʹka oblasna rada. URL: http://oblrada.kharkov.ua/ua/ – Nazva z ekrana.

Chykarenko O., Chykarenko I. Pidhotovka kerivnykh kadriv dlya upravlinnya stratehichnym rozvytkom derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny / O. Chykarenko; za nauk. red. T. M. Lytvynenko, V. YA. Malynovsʹkoho // Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya na suchasnomu etapi derzhavotvorennya : mater. V nauk.-prakt. konf., (27 zhovtnya 2011 r.), m. Lutsʹk. Lutsʹk: SPD Hadyak Zhanna Volodymirivna, 2011. S. 113–115.

Chykarenko O. Dystantsiyna osvita posadovykh osib mistsevoho amovryaduvannya z pytanʹ detsentralizatsiyi vlady ta rozvytku mistsevoho samovryaduvannya// Aspekty publichnoho upravlinnya. – 2015. – № 4 (18). S. 67–74.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration