Том 4, № 80 (2019)

DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa4802019

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «КУЛЬТУРА ПРОТИМІННОЇ БЕЗПЕКИ» ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ PDF
Андрій Гаваза 9-12
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Лариса Курносенко 13-18
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ PDF
Сергій Майстро, Валерій Рєзніков 19-23
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Володимир Стець 24-28

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ – ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ PDF
Оксана Бойко 29-33
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ PDF
Людмила Васютинська, Віолета Вишневська 34-37
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
Юрій Клейшмідт 38-43
ПРИНЦИП «СВОБОДИ СЛОВА ПРАВДИ» ЯК МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ PDF
Зіновій Коваль 44-48
САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ, ЗА ДОПУЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ PDF
Василе Комендант 49-54
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Корвецький, Валерія Мирненко 55-58
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ І МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Олена Маковеєва, Тетяна Ткачук 59-63
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ PDF
Володимир Марущак, Катерина Бачинська 64-70
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ЗМІН PDF
Алла Орлова 71-75
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ MULTILEVEL GOVERNANCE PDF
Наталія Пасенко 76-81
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Псарьова 82-86
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА, В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Микола Смоквін 87-92
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ PDF
Наталія Cоколовська 93-100
ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄС ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ PDF
Ірина Шаповалова 101-107
ПОТЕНЦІАЛ БАГАТОРІВНЕВОГО ВРЯДУВАННЯ У НАДАННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ PDF
Маргарита Ющенко 108-112
Зарубіжний досвід цифрової взаємодії органів публічної влади та громадянського суспільства PDF
Наталя Яруліна 113-117
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Володимир Яценко 118-121
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ PDF
Олександр Яценко, Анастасія Устянська 122-125

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТІВ: ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ PDF
Ірина Сенча, Катерина Пєклун 127-131