DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa4802019194120

ПОТЕНЦІАЛ БАГАТОРІВНЕВОГО ВРЯДУВАННЯ У НАДАННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Маргарита Ющенко

Анотація


Розглянуто потенціал багаторівневого врядування у наданні адміністративних послуг на прикладі адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану( далі – ДРАЦС). Абрисно окреслено механізм багаторівневого врядування у сфері ДРАЦС та його перспективи.
Однією з найактуальніших проблем розвитку сучасної адміністративної системи в Україні є вдосконалення процедурних відносин органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з фізичними і юридичними особами. Частиною зазначених відносин є механізм надання адміністративних послуг у різноманітних сферах, адже його досконалість є критерієм ефективності діяльності органів публічної влади. Покращення процедур надання адміністративних послуг є кроком переходу до моделі сервісної держави, що цілком природне вкладається у концепт багаторівневого врядування.
Сьогодні адміністративні послуги як сфера взаємовідносин органів публічної влади з громадянами набувають якісно нового змісту: людина все більшою мірою починає розглядатись як клієнт і споживач послуг, що надаються відповідними установами, у зв’язку з чим їх діяльність розглядається крізь призму задоволення потреб та конкретних запитів споживачів.
Найбільш виразно потенціал багаторівневого врядування у наданні адміністративних послуг може бути представлений на прикладі адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС).
Згідно із Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі – Закон) ДРАЦС забезпечуються низкою органів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що становлять певну систему:
1) Міністерством юстиції України та його територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
2) виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного значення);
3) дипломатичні представництва та консульські установи України.
Адміністративні послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану не надаються на наднаціональному (міжнародному) рівні, адже інформація про персональні дані фізичної особи, що містяться в актовому записі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню, а надаються лише на національному рівні – Міністерством юстиції України, на регіональному (обласному) рівні – головними територіальними управліннями юстиції, на субрегіональному (районному) рівні – органами реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції. На місцевому рівні (рівень територіальної громади), виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (крім міст обласного значення) делеговано повноваження з проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті.
Не зважаючи на те , що органам місцевого самоврядування делеговано повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, але відсутність належної матеріальної бази, доступу до Державного реєстру актів цивільного стану та відсутність кваліфікованих осіб, які б забезпечили надання адміністративних послуг, призвело до не виконання ними покладених на них функцій, що викликає та необхідності вжиття заходів для забезпечення надання якісних публічних послуг.
З метою утвердження функціонування сервісної держави – держави для громадян і бізнесу, забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб у сфері надання публічних послуг, у тому числі адміністративних, Президентом України було здійснено суттєві кроки у цьому напряму. Згідно з Указом Президента України №647 від 4.09.2019р. постановлено завдання забезпечення запровадження можливості надання органами місцевого самоврядування та/або нотаріусами окремих публічних послуг, зокрема пов’язаних із реєстрацією актів цивільного стану. Від так, передбачене, що послуги в сфері ДРАЦС можуть надаватися не лише органами виконавчої влади, а також буде створено повноцінна можливість надання таких послуг органами місцевого самоврядування та нотаріусами (як приватними, так й державними). Тобто у громадянина України з’являється можливість вибору, де саме йому отримати таку послугу, й де найбільш якісно та привабливо вона буде надаватися, що повністю відповідає парадигмі багаторівневого врядування.
Припускаємо, що розвиток моделі багаторівневості у сфері ДРАЦС може призвести у подальшому до ситуації, що такі послуги можна буде отримати й у громадському секторі. Наприклад, релігійні організації під час проведення обряду вінчання у храмі, проведення обряду хрещення дитини, проведення обряду відспівування покійного отримати можуть вносити відповідні зміни до Держаного реєстру актів цивільного стану та оформлювати відповідні документи. Вважаємо, що це б дало можливість залучити громадські організації різних конфесій до надання адміністративних послуг у сфері ДРАЦС та надати громадянам додатковий вибір щодо отримання таких послуг у різних суб’єктів надання таких послуг за власним вподобанням. Не виключається залучення до надання певних адміністративних послуг й представників бізнесу.
Сьогодні у сфері ДРАЦС можуть бути створені сучасні електронні сервіси, що значно покращують рівень обслуговування громадян та створити сприятливі умови для отримання фізичними особами послуг у цій сфері.
Таким чином, реформи в органах державної реєстрації актів цивільного стану намагаються забезпечити населення якісними, зручними і доступними послугами у сфері державної реєстрації актів цивільного стану шляхом впровадження та практичної реалізації сучасних сервісів обслуговування. За таких умов основне завдання органів публічної влади правильно донести суть реформ до громадян України. У процесі взаємодії інститутів та організацій урядового, громадського та бізнес секторів, що надають публічні послуги має бути подолана адміністративна корупція (неефективний механізм здійснення відповідних функцій), що і є основною причиною невдоволеності громадян якістю отриманих адміністративних послуг, але й та знижує довіру до органів влади.


Ключові слова


адміністративні послуги; система надання адміністративних послуг; органи реєстрації актів цивільного стану; органи публічної влади; органи місцевого самоврядування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Über Verwaltungsdienstleistungen: Gesetz der Ukraine vom 06.09.2012 Nr. 5203- VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (Kontaktdatum: 30.08.2019).

Bei Genehmigung der staatlichen Strategie für regionale Entwicklung bis 2020: Beschluss des Ministerkabinetts der Ukraine Nr. 385 vom 6. August 2014. URL : // http : // zakon 5. rada . gov. ua / Gesetze / anzeigen / 385-2014 (Kontaktdatum: 30.08.2019).

Timoshchuk V. Fünf strategische Richtungen der Reform der Verwaltungsdienste sollten ausgewogen sein. URL: https : // Dezentralisierung . gov. " uh, Umlaufdatum 30.08.2019).

Über Änderungen des ukrainischen Rechts "Über die staatliche Registrierung von Gesetzen über den Personenstand" und einige andere Rechtsakte der Ukraine betreffend die Dezentralisierung und den Umgang mit Bürgern von Verwaltungsdiensten im Bereich der Registrierung von Gesetzen über den Personenstand. Gesetzentwurf der Ukraine. Reg. Nr. 6150 vom 28.02.2017. URL : / http : // Suche . ligazakon . ua / l _ doc 2. nsf / link 1 / JH 4 QU 00 A . html (Stichtag: 30.08.2019)

Über die staatliche Registrierung von Personenstandsgesetzen: Gesetz der Ukraine vom 01.07.2010. NR. 2398- VI. URL: http : // zakon 2. rada . govua / Gesetze / anzeigen / 2398-17. (Umlaufdatum 30.08.2019)

Über die lokale Selbstverwaltung in der Ukraine: Gesetz der Ukraine vom 21.05.1997 Nr. 280/97-VR. URL: http : // zakon 2. rada . gov. ua / Gesetze / anzeigen / 586-14 (Kontaktdatum: 30.08.2019)

.Über die Einführung von Änderungen des staatlichen Registers der Bürgerrechtsakte in Bezug auf Informationen über die von den Exekutivorganen der Land-, Siedlungs- und Stadträte (mit Ausnahme der Städte von gebietsspezifischer Bedeutung) in elektronischer Form erstellten Zivilstandsakte: Verordnung des Justizministeriums der Ukraine vom 03.06.2013 №1057 / 5. URL: https : // zakon . rada. gov. ua / gesetze / anzeigen / z 0873-13 (kontaktdatum: 30.08.2019)

Über die freiwillige Vereinigung der Gebietskörperschaften: Gesetz der Ukraine vom 05.02.2015 NR. 157- VIII-VR. URL: https : // zakon . rada. gov. ua / gesetze / anzeigen / 157-19 (Datum der Anfrage: 30.08.2019)

Zur Genehmigung der Musterbestimmung über Zivilstandsgesetze Staatliche Registrierungsstellen der Hauptgebietsabteilungen der Justiz des Justizministeriums der Ukraine: Verordnung des Justizministeriums der Ukraine vom 11.04.2016 Nr. 1079 / 5. URL: https : // zakon . rada. gov. ua / gesetze / anzeigen / z 0536-16 (kontaktdatum: 30.08.2019)

Über einige Maßnahmen zur Sicherstellung der Erbringung hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen: Dekret des Präsidenten der Ukraine vom 04.09.2019 Nr. 647/2019. URL: https : // www . Präsident. gov. ua / Dokumente / 6472019-29441 (Stichtag: 30.08.2019)

Über die Grundlagen der Innen- und Außenpolitik: Gesetz der Ukraine dd. 0 1.07.2010 Nr. 2411- VI . URL: https : // zakon . rada. gov. ua / gesetze / anzeigen / 2411-17 (Stichtag 30.0 8.2019).

Vasilieva N.V. Organisation von Verwaltungsdienstleistungen durch Unternehmer aus Georgien: Erfahrung für die Ukraine. Wissenschaftliches Bulletin der Akademie für Kommunalmanagement: Reihe "Management". 2013. Kommt schon, lasst uns hier verschwinden. 3, 2013. С.83-89.

Litvinova Oh. M. Probleme bei der Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen für Bürger, die Informations- und Kommunikationstechnologien in der Ukraine nutzen. Öffentliche Verwaltung: Theorie und Praxis . 2013. Kommt schon, lasst uns hier verschwinden. 2. URL: http : // nbuv . gov. ua / UJRN / Patp _2013_2_9 (Stichtag 30.0 8.2019) .

.Zu einigen Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs natürlicher und juristischer Personen zu elektronischen Dienstleistungen: Dekret des Präsidenten der Ukraine vom 29.07.2019 Nr. 558 / 2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5582019-28853 (Kontaktdatum: 30.08.2019).

Durchführung des Pilotprojekts im Bereich der staatlichen Registrierung von Personenstandsgesetzen: Beschluss des Ministerkabinetts der Ukraine vom 26.06.2015 Nr. 669-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/669-2015-р (Kontaktdatum: 30.0 8.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration