DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa4802019194099

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ – ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Оксана Бойко

Анотація


Проаналізовано виконання Кодексу цивільного захисту України, розроблених на його вимоги нормативно-правових документів. Здійснено оцінку їх практичної реалізації та актуальності в умовах реформування єдиної державної системи цивільного захисту. Досліджено внесені на виконання Кодексу цивільного захисту України зміни до Закону України «Про національну безпеку України». Обґрунтовано необхідність внесення змін та доповнень до Кодексу цивільного захисту України, в контексті європейської інтеграції України, подальшої децентралізації влади. Запропоновано зміст необхідних змін та доповнень до Кодексу цивільного захисту України.


Ключові слова


Кодекс цивільного захисту України; нормативно-правове забезпечення; система цивільного захисту; державне управління; децентралізація влади; європейська інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474 – р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/474-2016-%D1%80.

Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 2 жовтня 2012 р. № 5403 - VI. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 12 лютого 2015 р. № 186 - VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/186-19/paran20#n20

Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 18. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/18-2015-%D0%BF

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF

Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626 URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/626-2017-%D0%BF

Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919

Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-%D0%BF

Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101. URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-%D0%BF

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469 - VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 43-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2018-%D1%80

Про схвалення Стратегії реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій: розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 61-р. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249709478

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року «Про стан техногенної та природної безпеки в Україні»: Указ Президента України від 04.02.2003 № 76/2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76/2003

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»: Указ Президента України від 26.06.2008 № 590/2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590/2008.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration