DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa4802019194114

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА, В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Микола Смоквін

Анотація


Публікація присвячена аналізу впливу процеса децентралізації та формування органів місцевого самоврядування нового базового рівня на становлення та розвиток сільської спільноти і сільських територій; визначенню інноваційних організаційно-правових механізмів державного управління в контексті їх практичного застосування до процесу сталого розвитку сільських громад та сільських територій. Пропонується проект моделі синхронізації та адаптації реформи державного управління, створення спроможних об’єднаних територіальних громад з процесом сталого розвитку українського села.


Ключові слова


інноваційні механізми державного управління; стійкий розвиток; синхронізація та адаптація реформ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Авер’янов В., Пухтецька А. Удосконалення побудови та діяльності вітчизняних органів державного управління з урахуванням європейських принципів і стандартів. Юридична Україна. 2010. №11. С. 4–14.

Батанов О. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки. Вісник Центральної виборчої комісії – 2008 р. №2 (12). С. 51–57.

Борденюк В. Методологічні основи співвідношення методів державного управління та методів здійснення місцевого самоврядування (правові аспекти) / В. Борденюк // Вісник Академії правових наук України. 2010. № 4. С. 68–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2010_4_7.

Бугай С. М., Жовнірчик Я. Ф. Про напрями вдосконалення територіальної організації місцевого самоврядування. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/ 123456789/5904/14-Bugaj.pdf?sequence=1.

Довідка щодо впровадження повного циклу публічної політики. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://itd.rada.gov.ua/PublicPolicy.

Іжа М., Красностанова Н. Модель формування структури сталого розвитку регіональної системи. Теорія та історія державного управління, 2010.

Іжа М. М. Система регіонального управління: світовий досвід і Україна: монографія. Одеса: «Друкарський дім», 2011. 368 с.

Іжа М., Крупник А. Трансформація публічного управління в умовах соціополітичної модернізації України. Теорія та історія державного управління, 2012.

Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Конституція України. URL: https://www.president.gov.ua-cjnstitution.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.04.2014 р. № 333-р. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Корж В. П., Міхаєва І. М. Форми взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними та іншими державними органами. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнар. наук. конгресу, 27–28 березня 2008 р. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. С. 90–91.

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.

Сталий розвиток територіальних громад: управлінський аспект: монографія / за заг. ред. Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, О. К. Чаплигін та ін. : монографія. Харків, 2008. 236 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration