Том 3, № 79 (2019)

DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД ЄВРОПИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Микола Іжа, Андрій Маєв 9-14
КУРОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Станіслав Богданов 15-19
СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ PDF
Лариса Курносенко 20-25
ДЖЕРЕЛА, ВИТОКИ ТА ПЕРШООСНОВА ЯВИЩА ПАТРІОТИЗМУ PDF
Сергій Широков 26-29

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ PDF
Наталя Дзядзіна 31-35
ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА PDF
Наталя Колісніченко 36-41
ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО КУРСУ НА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ PDF
Наталія Плотнік 42-46
РОЗВИТОК АУТСОРСИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТИ PDF
Наталія Піроженко 47-52
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА ЗАСАДАХ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ PDF
Тетяна Сивак 53-57
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ PDF
Тарас Станіславський 58-67
КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ PDF
Ольга Устимчук 68-72
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Геннадій Фердман 73-78
ІНТЕРНЕТ-ГОЛОСУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Чернишов 79-84
ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА КУРОРТАХ PDF
Олександр Шека 85-91
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Маргарита Ющенко 92-97

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗШИРЕННЯ ДЕРЖАВ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ PDF
Зіновій Коваль 99-103
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗІВСЬКОЇ ОТГ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Юрій Семенюк 104-109