МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Наталя Дзядзіна Магістр державного управління, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185428

Ключові слова:

розвиток регіонів, пріоритети регіонального розвитку, взаємозв’язок цілей, децентралізація, адміністративно-територіальна реформа.

Анотація

регіонів. Виявлено, що у процесі створення нової децентралізованої системи управління необхідним елементом є поєднання загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів, врахування місцевої специфіки соціально–економічного, політичного та культурного розвитку, що відображає необхідність формування на їх основі пріоритетів регіонального розвитку. Доведено, що завданням для науки і практики державного управління є пошук і забезпечення таких механізмів, які підтримували б оптимальне співвідношення між різними рівнями влади, забезпечували територіальну цілісність, єдність держави і прагнення регіонів реалізувати власний потенціал, надавати відповідні послуги населенню та максимально ефективно реалізовувати стратегії в умовах децентралізації на основі сформованих пріоритетів регіонального розвитку.

Біографія автора

Наталя Дзядзіна, Магістр державного управління

Магістр державного управління

Посилання

Глуха Г. Я., Бондаренко О. О. Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації. Вісник Академії податкової служби України. Сер. Економіка. 2011. № 2. С. 139–144.

Деркач М. І. Децентралізація фіскальних функцій держави у контексті забезпечення сталого розвитку України: монографія. Дніпропетровськ: Стиль, 2011. 419 с.

Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ. Економіка України. 2014. № 11. C. 61–75.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Офіційний сайт. URL: http://www. minregion. gov. ua/

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/156-19.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова КМУ від 06.08.2014 р. № 385. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження КМУ від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Роль децентралізації для регіонального розвитку в Україні. Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. URL: https://pfirs. org/publikatsiji/item/31-rol-detsentralizatsii-dlia-rehionalnoho-rozvytku-v-ukraini.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ