DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185428

МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

Наталя Дзядзіна

Анотація


регіонів. Виявлено, що у процесі створення нової децентралізованої системи управління необхідним елементом є поєднання загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів, врахування місцевої специфіки соціально–економічного, політичного та культурного розвитку, що відображає необхідність формування на їх основі пріоритетів регіонального розвитку. Доведено, що завданням для науки і практики державного управління є пошук і забезпечення таких механізмів, які підтримували б оптимальне співвідношення між різними рівнями влади, забезпечували територіальну цілісність, єдність держави і прагнення регіонів реалізувати власний потенціал, надавати відповідні послуги населенню та максимально ефективно реалізовувати стратегії в умовах децентралізації на основі сформованих пріоритетів регіонального розвитку.


Ключові слова


розвиток регіонів; пріоритети регіонального розвитку; взаємозв’язок цілей; децентралізація; адміністративно-територіальна реформа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глуха Г. Я., Бондаренко О. О. Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації. Вісник Академії податкової служби України. Сер. Економіка. 2011. № 2. С. 139–144.

Деркач М. І. Децентралізація фіскальних функцій держави у контексті забезпечення сталого розвитку України: монографія. Дніпропетровськ: Стиль, 2011. 419 с.

Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ. Економіка України. 2014. № 11. C. 61–75.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Офіційний сайт. URL: http://www. minregion. gov. ua/

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/156-19.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова КМУ від 06.08.2014 р. № 385. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження КМУ від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Роль децентралізації для регіонального розвитку в Україні. Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. URL: https://pfirs. org/publikatsiji/item/31-rol-detsentralizatsii-dlia-rehionalnoho-rozvytku-v-ukraini.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration