DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185423

КУРОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Станіслав Богданов

Анотація


У статті, на основі аналізу сучасного стану розвитку санаторно-курортного комплексу (на прикладі Одеської області) обґрунтовано пріоритети державного інвестування в розвиток медичної реабілітації на курортах (в системі санаторно-курортного лікування). Доведено, що залучення в санаторно-курортну індустрію інвестицій – найактуальніше питання в аспекті інфраструктурного розвитку медичної реабілітації. Санаторно-курортні заклади – основні об’єкти курортно-рекреаційної інфраструктури з надання санаторно-курортних, реабілітаційних, оздоровчих, туристичних та інших послуг. Організація медичної реабілітації на базі санаторно-курортних закладів забезпечує конкурентну перевагу і додаткову інвестиційну привабливість курорту. Визначено, що інвестиції можуть бути спрямовані на модернізацію існуючих або створення нових оздоровниць, організацію на базі санаторіїв реабілітаційних відділень, розширення і розвиток їх медичної бази, сучасне високотехнологічне реабілітаційне обладнання, наукові розробки нових реабілітаційних технологій з використанням природних лікувальних ресурсів тощо.


Ключові слова


медична реабілітація; курорт; санаторно-курортне лікування; інвестиції; природні лікувальні ресурси; санаторно-курортний комплекс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борулько Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. № 8 (215). С.10–15.

Золотарева Т. А., Бабов К. Д., Насибуллин Б. А., Козявкин В.И. Медицинская реабилитация. Киев: КИМ, 2012. 496 с.

Колективні засоби розміщення в Україні у 2017 році. Державна служба статистики. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf (дата звернення: 23.08.2019).

Міста та райони Одеської області у 2018 році. Статистичний збірник. Головне управління статистики в Одеській області. Одеса, 2019. 179 с.

Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 805. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2001-%D0%BF (дата звернення 21.08.2019).

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 04.11.2016 р. № 591. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16 (дата звернення 21.08.2019).

Про курорти: Закон України від 05 жовтня 2010 р. № 2026-ІІІ в редакції від 04.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14 (дата звернення 11.07.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration