КУРОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Автор(и)

  • Станіслав Богданов аспірант кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185423

Ключові слова:

медична реабілітація, курорт, санаторно-курортне лікування, інвестиції, природні лікувальні ресурси, санаторно-курортний комплекс.

Анотація

У статті, на основі аналізу сучасного стану розвитку санаторно-курортного комплексу (на прикладі Одеської області) обґрунтовано пріоритети державного інвестування в розвиток медичної реабілітації на курортах (в системі санаторно-курортного лікування). Доведено, що залучення в санаторно-курортну індустрію інвестицій – найактуальніше питання в аспекті інфраструктурного розвитку медичної реабілітації. Санаторно-курортні заклади – основні об’єкти курортно-рекреаційної інфраструктури з надання санаторно-курортних, реабілітаційних, оздоровчих, туристичних та інших послуг. Організація медичної реабілітації на базі санаторно-курортних закладів забезпечує конкурентну перевагу і додаткову інвестиційну привабливість курорту. Визначено, що інвестиції можуть бути спрямовані на модернізацію існуючих або створення нових оздоровниць, організацію на базі санаторіїв реабілітаційних відділень, розширення і розвиток їх медичної бази, сучасне високотехнологічне реабілітаційне обладнання, наукові розробки нових реабілітаційних технологій з використанням природних лікувальних ресурсів тощо.

Біографія автора

Станіслав Богданов, аспірант кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри проектного менеджменту
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Борулько Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. № 8 (215). С.10–15.

Золотарева Т. А., Бабов К. Д., Насибуллин Б. А., Козявкин В.И. Медицинская реабилитация. Киев: КИМ, 2012. 496 с.

Колективні засоби розміщення в Україні у 2017 році. Державна служба статистики. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf (дата звернення: 23.08.2019).

Міста та райони Одеської області у 2018 році. Статистичний збірник. Головне управління статистики в Одеській області. Одеса, 2019. 179 с.

Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 805. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2001-%D0%BF (дата звернення 21.08.2019).

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 04.11.2016 р. № 591. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16 (дата звернення 21.08.2019).

Про курорти: Закон України від 05 жовтня 2010 р. № 2026-ІІІ в редакції від 04.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14 (дата звернення 11.07.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ