DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185429

ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА

Наталя Колісніченко

Анотація


У статті окреслються найбільш базові підходи формування іншомовної академічно та професійно-орієнтованої компетенції з публічного управління на основі європейських практик. Узагальнюється методологія викладання іноземної мови професійного спрямування, іноземної мови для спеціальних академічних цілей. Аналізуються програми ESP – English for Specific Purposes – англіййської мови для специфічних цілей та ESAP – English for Specific Academic Purposes – англійської мови для спеціальних академічних цілей. Як приклад рецензується методичне забезпечення викладання іноземної мови для публічних службовців на прикладі посібника для першого курсу навчання іноземній мові на адміністративному факультеті університету Любляни (Словенія).


Ключові слова


іншомовна комунікація; іншомовна академічна компетенція з публічного управління; іншомовна професійно-орієнтована компетенція з публічного управління; іноземна мова професійного спрямування; іноземна мова для спеціальних академічних цілей.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варянко Т., Іванченко Л. Особливості навчальної програми з іноземної мови для підготовки магістрів технічних спеціальностей. Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий. 2018. Вып. 1 (33). Ч. 6. С. 44−48.

Сімкова І. О. Сучасні підходи до навчання англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів інженерних спеціальностей. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/01_pub(2).pdf.

English in Public Administration. Authors: Manica Danko, Mihaela Zava. University of Ljubljana: FacultyofAdministration, 2009. 158 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration