ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО КУРСУ НА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ

Автор(и)

  • Наталія Плотнік здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ, заступник начальника управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185430

Ключові слова:

мораль, культура, взаємодія культур, мультікультурне суспільство.

Анотація

В статті автор розглядає особливості взаємодії національних культур етнічних спільнот на Харківщині, аналізує просвітницьку роботу обласних закладів культури з підвищення обізнаності населення області щодо культурного діалогу в регіоні та створення позитивного іміджу мультікультурної громади, визначає можливі напрями у діяльності державних інституцій щодо налагодження культурного діалогу між етнічними групами і народностями, протидії расизму та ксенофобії, пропаганді позитивних аспектів культурного розмаїття та життя у мультікультурному суспільстві.

Біографія автора

Наталія Плотнік, здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ, заступник начальника управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації

здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ, заступник начальника управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації

Посилання

Гиппиус Е. В. Материалы и статьи. ред.-сост. Е. А. Дорохова, О. А. Пашина. Москва: Композитор, 2003. 215 с.

Грица С. Й. Фольклор у просторі та часі. Тернопіль: «Астон», 2000. 246 с.

Декларація принципів толерантності. URL: https: // don.kievcity.gov.ua /files/ Deklaracija-tolerantnosta.

Річний звіт Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації за 2018 рік. URL: https://kharkivoda.gov.ua/dokumenti

Річний звіт Обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва за 2018 рік.

Коваль В. М. Ґенеза локальної типологічно гетерогенної народно-вокальної традиції (на матеріалах обрядових наспівів із околиць на північний захід від Горган): автореф. дис. ...канд. мист.: Львів, 2006. 19 с.

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (Про приєднання до Конвенції. Закон №132-VI (132-17) від 06.03.2008.

Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження.Конвенція ратифіковано Законом №1811-VI (1811-17) від 28.01.2010.

Куц Ю. О. Національна свідомість і самосвідомість у етнополітиці й державотворенні. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. Харків: УАДУ ХФ, 2000. № 2(7). С. 45–52.

Мурзина О. І. Етнічний та поліетнічний простір людини. Традиційна народна культура: збереження самобутності в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харкыв, 18-20 вер. 2004 р.). Харк. обл. центр нар. творч. Харкыв: «Регіон-інформ», 2004. 202 с.

Римаренко Ю. I. Нацiональний розвій України: проблеми і перспективи. Київ: Юрінком, 1995. 272 с.

Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник / заг. ред. і укладання : В. П. Андрущенко, М. І. Горлач. Київ – Харків: ВМП «Рубікон», 1997. С. 246–247.

Філософський енциклопедичний словник / голова редкол. В. І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. С. 642 В. Лісовий. Толерантність. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори); І. О. Покаржевська (художнє оформлення). Київ: Абрис, 2002. С. 642. 742 с. 1000 екз. ББК 87я2. ISBN 966-531-128-X. (стор. 642).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ