ІНТЕРНЕТ-ГОЛОСУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олександр Чернишов прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області, магістр публічного управління та адміністрування, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185436

Ключові слова:

електронне голосування, Інтернет-голосування, електронні вибори, електронна демократія, політична відповідальність, технологія Blockchain.

Анотація

У статті проаналізовано передумови розвитку в Україні електронного голосування у формі Інтернет-голосування. Визначено основні переваги Інтернет-голосування перед традиційним процесом голосування під час проведення виборів до органів публічної влади та в інших питаннях публічного управління, які потребують вираження колективної думки. Запропоновано можливість застосування сучасних технологій криптографічного захисту інформації задля забезпечення проведення Інтернет-голосування у відповідності з основними конституційними принципами.

Біографія автора

Олександр Чернишов, прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області, магістр публічного управління та адміністрування

прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області, магістр публічного управління та адміністрування

Посилання

Презентація виступу Президента України Володимира Зеленського під час проведення українського форуму інтернет-діячів, що відбувся 23.05.2019. URL: https://2019.iforum.ua/wp-content/uploads/2019/03/13-20_VZ.pptx. – слайд № 33.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

History of e-Voting. Modern Democracy. 2011. № 1. P. 8.

Recommendation CM/Rec (2017)5 of the Committee of Ministers to member States on standards for e-voting. URL: https://rm.coe.int/1680726f6f.

Впровадження електронного голосування: основні аспекти; програмний документи. URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/introducing-electronic-voting-essential-considerations-UK.pdf.

Рева розповів, скільки українців працює за кордоном на постійній основі. URL: https://ua.112.ua/suspilstvo/reva-rozpoviv-skilky-ukraintsiv-pratsiuie-za-kordonom-na-postiinii-osnovi-474601.html.],

https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pdt=1&pmn_id=127.

Суспільно-політичні настрої населення: листопад-грудень 2018 року. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=806&page=1.

Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні 15-31 березня 2018 року. URL: https://www.iri.org.ua/sites/default/files/editor-files/2018_03%20National_UA%20OFFICIAL.PDF.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів Україні від 20.09.2017 р. № 649-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124.

Отчет «Измерение информационного общества 2018» краткий обзор. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-R.pdf.

Абоненти зв’язку в 2007 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tz/az/az_u/az2007_u.htm.

Кількість абонентів зв’язку на 1 жовтня 2018 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/az/az_u/az0418_u.htm.

Проникновение Интернета в Украине. URL: https://inau.ua/sites/default/files/file/1811/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal_2018_0.pdf.

Перевалова Л. В. Суспільно-політична активність української молоді в умовах формування громадянського суспільства. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 40 (1212). С. 10–16.

Баранівський В. Ф. Ціннісні орієнтації студентської молоді та їх роль в консолідації українського суспільства. Науковий Вісник. Серія «Філософія». Харків: ХНПУ, 2014. Вип. 43. С. 43.

Толкач А. Н. Абсентеизм избираталей; мировой опыт преодоления и пути его реализации в Украине. Розумовські зустрічі: зб. наукових праць Інституту законодавства Верховної ради України; Дніпропетровськиий регіональниий інститут державного управління Національноії академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти. 2017. Вип. 4. С. 119.

Кількість абонентів зв’язку на 1 жовтня 2018 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/az/az_u/az0418_u.htm.

Українці активно «приборкують» смартфони. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2421Т7-ukrainci-aktivno-priborkuut-smartfoni-najpopularnisi-mobilni-dodatki.html.

Switzerland’s first municipal blockchain vote hailed a success. URL: https://www.swissinfo.ch/eng/crypto-valley-_-switzerland-s-first-municipal-blockchain-vote-hailed-a-success/44230928.

US: West Virginia Completes First Blockchain-Supported State Elections. URL: https://cointelegraph.com/news/us-west-virginia-completes-first-blockchain-supported-state-elections.

Voting Redefined. URL: https://voatz.com.

Why Online Voting. URL: https://followmyvote.com.

Центральна виборча комісія тестує блокчейн NEM для використання в голосуваннях. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/431982/tsentralna-vyborcha-komisiya-testuye-blokchejn-nem-dlya-vykorystannya-v-golosuvannyah.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ