DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185436

ІНТЕРНЕТ-ГОЛОСУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Олександр Чернишов

Анотація


У статті проаналізовано передумови розвитку в Україні електронного голосування у формі Інтернет-голосування. Визначено основні переваги Інтернет-голосування перед традиційним процесом голосування під час проведення виборів до органів публічної влади та в інших питаннях публічного управління, які потребують вираження колективної думки. Запропоновано можливість застосування сучасних технологій криптографічного захисту інформації задля забезпечення проведення Інтернет-голосування у відповідності з основними конституційними принципами.


Ключові слова


електронне голосування; Інтернет-голосування; електронні вибори; електронна демократія; політична відповідальність; технологія Blockchain.

Повний текст:

PDF

Посилання


Презентація виступу Президента України Володимира Зеленського під час проведення українського форуму інтернет-діячів, що відбувся 23.05.2019. URL: https://2019.iforum.ua/wp-content/uploads/2019/03/13-20_VZ.pptx. – слайд № 33.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

History of e-Voting. Modern Democracy. 2011. № 1. P. 8.

Recommendation CM/Rec (2017)5 of the Committee of Ministers to member States on standards for e-voting. URL: https://rm.coe.int/1680726f6f.

Впровадження електронного голосування: основні аспекти; програмний документи. URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/introducing-electronic-voting-essential-considerations-UK.pdf.

Рева розповів, скільки українців працює за кордоном на постійній основі. URL: https://ua.112.ua/suspilstvo/reva-rozpoviv-skilky-ukraintsiv-pratsiuie-za-kordonom-na-postiinii-osnovi-474601.html.],

https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pdt=1&pmn_id=127.

Суспільно-політичні настрої населення: листопад-грудень 2018 року. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=806&page=1.

Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні 15-31 березня 2018 року. URL: https://www.iri.org.ua/sites/default/files/editor-files/2018_03%20National_UA%20OFFICIAL.PDF.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів Україні від 20.09.2017 р. № 649-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124.

Отчет «Измерение информационного общества 2018» краткий обзор. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR2018-ES-PDF-R.pdf.

Абоненти зв’язку в 2007 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tz/az/az_u/az2007_u.htm.

Кількість абонентів зв’язку на 1 жовтня 2018 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/az/az_u/az0418_u.htm.

Проникновение Интернета в Украине. URL: https://inau.ua/sites/default/files/file/1811/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal_2018_0.pdf.

Перевалова Л. В. Суспільно-політична активність української молоді в умовах формування громадянського суспільства. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 40 (1212). С. 10–16.

Баранівський В. Ф. Ціннісні орієнтації студентської молоді та їх роль в консолідації українського суспільства. Науковий Вісник. Серія «Філософія». Харків: ХНПУ, 2014. Вип. 43. С. 43.

Толкач А. Н. Абсентеизм избираталей; мировой опыт преодоления и пути его реализации в Украине. Розумовські зустрічі: зб. наукових праць Інституту законодавства Верховної ради України; Дніпропетровськиий регіональниий інститут державного управління Національноії академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти. 2017. Вип. 4. С. 119.

Кількість абонентів зв’язку на 1 жовтня 2018 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/az/az_u/az0418_u.htm.

Українці активно «приборкують» смартфони. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2421Т7-ukrainci-aktivno-priborkuut-smartfoni-najpopularnisi-mobilni-dodatki.html.

Switzerland’s first municipal blockchain vote hailed a success. URL: https://www.swissinfo.ch/eng/crypto-valley-_-switzerland-s-first-municipal-blockchain-vote-hailed-a-success/44230928.

US: West Virginia Completes First Blockchain-Supported State Elections. URL: https://cointelegraph.com/news/us-west-virginia-completes-first-blockchain-supported-state-elections.

Voting Redefined. URL: https://voatz.com.

Why Online Voting. URL: https://followmyvote.com.

Центральна виборча комісія тестує блокчейн NEM для використання в голосуваннях. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/431982/tsentralna-vyborcha-komisiya-testuye-blokchejn-nem-dlya-vykorystannya-v-golosuvannyah.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration