DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185440

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗІВСЬКОЇ ОТГ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Юрій Семенюк

Анотація


У статті аналізуються актуальні проблеми стратегічного розвитку освіти об'єднаних територіальних громад на прикладі Березівської ОТГ. Розглядаються вектори розвитку системи освіти територій, обґрунтовується актуальність розробки стратегії удосконалення системи освіти ОТГ, основні її принципи. Надається методика розробки стратегії: діяльність експертної групи реформ ОТГ, творчих груп, аналіз зібраних даних на основі SWOT-аналізу, вироблення бачення розвитку освіти в громаді, визначення набору стратегічних та операційних цілей, аналіз ризиків, моніторинг впровадження стратегії. Узагальнюється методика розробки та реалізації Освітньої стратегії Березівської ОТГ (мета, цілі, пріоритетні завдання, основні напрямки реалізації завдань, критерії оцінювання результативності реалізації Освітньої стратегії).


Ключові слова


децентралізація; стратегія розвитку освіти; об'єднана територіальна громада; методика розробка стратегії удосконалення системи освіти ОТГ; SWOT-аналіз; бачення розвитку освіти; ризики; моніторинг впровадження стратегії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бодак Н. В. Адміністративно-правові засади організації місцевої влади: сучасний стан та перспективи розвитку: автореф. дис... канд. юрид. наук. Ужгород. 2017. 18 с.

Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянської І.З. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с.

Про освіту Закон України від 09.08.2019 р. 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Войцех Мархлєвскі, Олег Процак. Стратегія розвитку освіти в громаді: практичний порадник. Київ, 2018. 56 с.

Управління системою освіти територіальних громад: досвід країн Вишеградської четвірки для України: методичний посібник із збіркою кращих практик / А. Кавунець, А. Ланова, О. Гуменна, О. Черній, Р. Шарлея, Л. Грегуркова, Л. Одор, Л. Лакатош, Ш. Кьолеш, Е. Бураш. Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. 120 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration