ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА КУРОРТАХ

Автор(и)

  • Олександр Шека аспірант кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185437

Ключові слова:

курорти, лікувально-оздоровчий туризм, сервісне управління, дестинація оздоровлення, санаторно-курортний комплекс.

Анотація

У статті на основі комплексного дослідження інституціональних (системних) і технологічних (процесних) змін, що зазнає сучасний ринок лікувально-оздоровчих послуг та аналізу інноваційних підходів до розвитку світових курортів обґрунтовано багатовекторний концепт організації лікувально-оздоровчого туризму на курортах України. Основою цього концепту визначено наступні стратегічні вектори розвитку: організаційний – сервісне управління; функціональний – від здравниці до дестинації; державно-управлінський – від галузевого до інтегрованого управління; ринковий – від маркетингу рекреаційних послуг до стратегічного маркетингового планування розвитку дестинації оздоровлення.

Біографія автора

Олександр Шека, аспірант кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри проектного менеджменту
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Ведмідь Н. І. Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія. Київ, 2013. 536 с.

Дубінський С. В., Орлова В. М. Визначення факторів, які забезпечують розвиток медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Академічний огляд. 2017. № 2 (47). С. 12–20.

Никитина О.А. Управление формированием интегрированных санаторно-курортных комплексов в регионе: монография. Санкт-Петербург, 2012. 290 с.

Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. № 805. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2001- %D0 %BF (дата звернення: 11.07.2019).

Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я та посад фахівців у галузі охорони здоров'я з у закладах охорони здоров'я: Наказ МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02 (дата звернення: 11.07.2019).

Про курорти: Закон України від 05.10.2010 р. № 026-ІІІ в редакції від 04.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14 (дата звернення: 11.07.2019).

Global Wellness Economy Monitor. URL: https://globalwellnessinstitute.org/wpсontent/uploads/2018/10/ Research2018_v5FINALExecutiveSummary_webREVISED.pdf (дата звернення: 14.06.2019).

International Tourism: A Global Perspective. Madrid: WTO, 1997. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284402311 (дата звернення: 14.06.2019).

China to overtake France as top travel destination by 2030. Report Euromonitor International, November 6, 2018. URL: https://www.apnews.com/ 1e77a536ba714654898f7e4b2fbdf7e1 (дата звернення: 12.06.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ