DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185437

ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА КУРОРТАХ

Олександр Шека

Анотація


У статті на основі комплексного дослідження інституціональних (системних) і технологічних (процесних) змін, що зазнає сучасний ринок лікувально-оздоровчих послуг та аналізу інноваційних підходів до розвитку світових курортів обґрунтовано багатовекторний концепт організації лікувально-оздоровчого туризму на курортах України. Основою цього концепту визначено наступні стратегічні вектори розвитку: організаційний – сервісне управління; функціональний – від здравниці до дестинації; державно-управлінський – від галузевого до інтегрованого управління; ринковий – від маркетингу рекреаційних послуг до стратегічного маркетингового планування розвитку дестинації оздоровлення.


Ключові слова


курорти; лікувально-оздоровчий туризм; сервісне управління; дестинація оздоровлення; санаторно-курортний комплекс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ведмідь Н. І. Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія. Київ, 2013. 536 с.

Дубінський С. В., Орлова В. М. Визначення факторів, які забезпечують розвиток медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Академічний огляд. 2017. № 2 (47). С. 12–20.

Никитина О.А. Управление формированием интегрированных санаторно-курортных комплексов в регионе: монография. Санкт-Петербург, 2012. 290 с.

Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. № 805. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2001- %D0 %BF (дата звернення: 11.07.2019).

Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я та посад фахівців у галузі охорони здоров'я з у закладах охорони здоров'я: Наказ МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02 (дата звернення: 11.07.2019).

Про курорти: Закон України від 05.10.2010 р. № 026-ІІІ в редакції від 04.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14 (дата звернення: 11.07.2019).

Global Wellness Economy Monitor. URL: https://globalwellnessinstitute.org/wpсontent/uploads/2018/10/ Research2018_v5FINALExecutiveSummary_webREVISED.pdf (дата звернення: 14.06.2019).

International Tourism: A Global Perspective. Madrid: WTO, 1997. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284402311 (дата звернення: 14.06.2019).

China to overtake France as top travel destination by 2030. Report Euromonitor International, November 6, 2018. URL: https://www.apnews.com/ 1e77a536ba714654898f7e4b2fbdf7e1 (дата звернення: 12.06.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration