КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗШИРЕННЯ ДЕРЖАВ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

Автор(и)

  • Зіновій Коваль доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185439

Ключові слова:

інформаційний механізм, психологічний механізм, механізм окупаційно-анексійного проникнення, механізм правового закріплення досягнутого.

Анотація

Публікація присвячена характеристиці комплексного механізму розширення держав в інформаційну епоху. Комплексний механізм розширення держав в інформаційну епоху – це механізм скритого зовнішнього втручання в умовах неоголошеної гібридної війни. Проаналізовано деякі підходи до характеристики складових цього комплексного механізму.

Біографія автора

Зіновій Коваль, доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

доцент кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Посилання

Davis Jr. John R. Defeating Future Hybrid Threats / Jr. John Davis R. Military Review. 2013. September-October. P. 21-29.

Даник Ю. Високотехнологічні аспекти забезпечення національної безпеки й оборони. Телеком военная связь. 2018 р. №2. С. 58–69.

Іващенко А. М., Семененко В. М., Полякова О.В. Новий погляд на війни. Оборонний вісник. Центр воєнної політики та політики безпеки. №6. С. 12–15.

Квіт С. Масові комунікації. 2-е видання, виправлене і доповнене. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2018. С. 258.

Коваль З. Механізми інформаційно-правових операцій як засоби інформаційно-психологічного впливу на громадськість. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. Вип. 3(71). С. 67–72.

Линдсей П., Норман Д. Обработка информации у человека. Введение в психологию. М., 1974. 224 с.

Панарин И. Н., Панарина Л. Г. Информационная война и мир. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 225.

Почепцов Г. «Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології ХХІ століття. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2017. С. 217–248.

Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога: монографія. Харків: ФОП Павленко О.Г., 2015. 268. С. 9.

Сугестивні технології манипулятивного впливу: навчальний посібник. В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, Є. Д. Скулиш, О. Д. Бойко, В. В.Остроухов; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. Київ: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2010. С. 6–16.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ