КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

  • Ольга Устимчук здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, начальник відділу кадрової роботи та юридичного забезпечення департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185434

Ключові слова:

охорона здоров’я, управління, іноземний досвід, інформаційні технології, комунікації.

Анотація

У статті здійснено аналіз проблем комунікації в управлінні охороною здоров’я та особливостей застосування інформаційних технологій в цій сфері. Досліджено відповідний іноземний досвід, виокремлено основні його здобутки та проаналізовано недоліки. Передові здобутки вітчизняного досвіду у цій сфері проілюстровано на прикладі впровадження нових інформаційних систем.

Біографія автора

Ольга Устимчук, здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, начальник відділу кадрової роботи та юридичного забезпечення департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації

здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України, начальник відділу кадрової роботи та юридичного забезпечення департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації

Посилання

Стэггерс Н., Бэгли Томпсон Ч., Снайдер-Халперн Р. История и тенденции развития медицинских информационных систем в США. URL: http : // www.drcobez.narod.ru/st_tmed01.htm. – Title from screen.

Huber M. Quality in and equality of access to healthcare services.Brussels, European Commission, 2008.

Клдіашвілі Є. Т. Можливості і задачі електронної охорони здоров’я – взаємозв’язок сфер охорони здоров’я. Укр. журнал телемедицини та мед. телемат. 2006. Т. 4. № 1. С. 4–8.

Kaushal R. The Costs of a National Health Information Network. Annals of Internal Medicine. 2005. № 143. Р. 165–173.

Готра О. З.,Лотоцька Л. Б., Ткачук О. З. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч.2. Сучасні технології обробки, аналізу та представлення інформації. Ч.3. Інформація і комунікація. / за ред. О. З. Готри. Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2007. 94 с.

The Banja Luka Pledge. Health in all policies in south-eastern Europe: a shared goal and responsibility : Third Health Ministers’ Forum. Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 13 – 14 October 2011. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. 2011. URL: http://www.euro.who.int /__data/assets/pdf_file/0020/152471/e95832.pdf.

Кудряшов Ю. Ю., Атьков О. Ю., Прохоров А. А., Довгалевский Я. П. «Домашнее лицо» персональной телемедицины. Врач и информационные технологии. 2014. № 1. С. 57–64.

Veseli H., Kopanitsa G., Demski H. Standardized EHR interoperability. Preliminary results of a German Pilot Project using the archetype methodology. Stud Health Technol Inform. 2012. № 180. P. 646–650.

Теоретические основы информационного воздействия как процесса управления сложными системами. URL: http : // www.vrazvedka.ru/ main/analytical/lekt-05.shtml.

Почепцов Г. Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології. Комунікація. 2010. № 1. С. 19–26.

Системный интегратор «Энвижн Груп». URL: http://www.osp.ru/medit/2013/05/13035388.html.

Ландэ Д., Литвин A. Феномены современных информационных потоков. URL: http : // www.visti.net/~dwl/art/content/.

Кугач В. В., Троина С. Г., Петрище Т. Л., Гончарова П. В. Информационно-коммуникационная инфораструктура в здравоохранении и фармации: преимущества для пожилых. Геронтология. 2014. № 2.

Горбань А. Є., Кривенко Є. М. Стан інформатизації системи охорони здоров’я та впровадження телемедичних технологій: щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я 290 України. 2012 рік: монографія / за ред. Р. В. Богатирьової. Київ, 2013. С. 385–404.

Лавріненко В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади. Вісн. НАДУ. 2003. №3. С. 502–507.

Князевич В. М., Слабкий Г. О., Федосюк Р. М., Ковальова О. М.. Характеристика інформаційно-комп’ютерного забезпечення служби інтенсивної терапії міських лікарень України. Україна. Здоров’я нації. 2009. № 1. С. 53–56.

Кривенко Є. М., Курило С. М., Лихотоп Р. Й., Бойко В. Я. Аналіз розвитку інформатизації системи охорони здоров’я та телемедицини: щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік: монографія. Київ, 2011. С. 231–241.

Лещук Н. М., Слабкий Г. О., Кривенко Є. М. Методика дослідження структури і обсягів інформаційних потоків та інформаційних потреб на різних рівнях управління охороною здоров’я. Телемедицина – досвід і перспективи: матеріали V міжнар. конф. (Донецьк, 11–13 бер. 2009 р.). Донецьк. 2009 С. 111.

HELSI – інформаційна система для пацієнтів. – Access mode : https://helsi.me/about. – Title from screen.

Модуль «Медичні послуги» – МІС «ЕМСіМЕД». URL: https://www.mcmed.ua/ua/about.

Про систему «Doctor Eleks». URL: http://www.visti.net/~dwl/art/content/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ