DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185434

КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

Ольга Устимчук

Анотація


У статті здійснено аналіз проблем комунікації в управлінні охороною здоров’я та особливостей застосування інформаційних технологій в цій сфері. Досліджено відповідний іноземний досвід, виокремлено основні його здобутки та проаналізовано недоліки. Передові здобутки вітчизняного досвіду у цій сфері проілюстровано на прикладі впровадження нових інформаційних систем.


Ключові слова


охорона здоров’я; управління; іноземний досвід; інформаційні технології; комунікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стэггерс Н., Бэгли Томпсон Ч., Снайдер-Халперн Р. История и тенденции развития медицинских информационных систем в США. URL: http : // www.drcobez.narod.ru/st_tmed01.htm. – Title from screen.

Huber M. Quality in and equality of access to healthcare services.Brussels, European Commission, 2008.

Клдіашвілі Є. Т. Можливості і задачі електронної охорони здоров’я – взаємозв’язок сфер охорони здоров’я. Укр. журнал телемедицини та мед. телемат. 2006. Т. 4. № 1. С. 4–8.

Kaushal R. The Costs of a National Health Information Network. Annals of Internal Medicine. 2005. № 143. Р. 165–173.

Готра О. З.,Лотоцька Л. Б., Ткачук О. З. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Ч.2. Сучасні технології обробки, аналізу та представлення інформації. Ч.3. Інформація і комунікація. / за ред. О. З. Готри. Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2007. 94 с.

The Banja Luka Pledge. Health in all policies in south-eastern Europe: a shared goal and responsibility : Third Health Ministers’ Forum. Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 13 – 14 October 2011. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. 2011. URL: http://www.euro.who.int /__data/assets/pdf_file/0020/152471/e95832.pdf.

Кудряшов Ю. Ю., Атьков О. Ю., Прохоров А. А., Довгалевский Я. П. «Домашнее лицо» персональной телемедицины. Врач и информационные технологии. 2014. № 1. С. 57–64.

Veseli H., Kopanitsa G., Demski H. Standardized EHR interoperability. Preliminary results of a German Pilot Project using the archetype methodology. Stud Health Technol Inform. 2012. № 180. P. 646–650.

Теоретические основы информационного воздействия как процесса управления сложными системами. URL: http : // www.vrazvedka.ru/ main/analytical/lekt-05.shtml.

Почепцов Г. Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології. Комунікація. 2010. № 1. С. 19–26.

Системный интегратор «Энвижн Груп». URL: http://www.osp.ru/medit/2013/05/13035388.html.

Ландэ Д., Литвин A. Феномены современных информационных потоков. URL: http : // www.visti.net/~dwl/art/content/.

Кугач В. В., Троина С. Г., Петрище Т. Л., Гончарова П. В. Информационно-коммуникационная инфораструктура в здравоохранении и фармации: преимущества для пожилых. Геронтология. 2014. № 2.

Горбань А. Є., Кривенко Є. М. Стан інформатизації системи охорони здоров’я та впровадження телемедичних технологій: щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я 290 України. 2012 рік: монографія / за ред. Р. В. Богатирьової. Київ, 2013. С. 385–404.

Лавріненко В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади. Вісн. НАДУ. 2003. №3. С. 502–507.

Князевич В. М., Слабкий Г. О., Федосюк Р. М., Ковальова О. М.. Характеристика інформаційно-комп’ютерного забезпечення служби інтенсивної терапії міських лікарень України. Україна. Здоров’я нації. 2009. № 1. С. 53–56.

Кривенко Є. М., Курило С. М., Лихотоп Р. Й., Бойко В. Я. Аналіз розвитку інформатизації системи охорони здоров’я та телемедицини: щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік: монографія. Київ, 2011. С. 231–241.

Лещук Н. М., Слабкий Г. О., Кривенко Є. М. Методика дослідження структури і обсягів інформаційних потоків та інформаційних потреб на різних рівнях управління охороною здоров’я. Телемедицина – досвід і перспективи: матеріали V міжнар. конф. (Донецьк, 11–13 бер. 2009 р.). Донецьк. 2009 С. 111.

HELSI – інформаційна система для пацієнтів. – Access mode : https://helsi.me/about. – Title from screen.

Модуль «Медичні послуги» – МІС «ЕМСіМЕД». URL: https://www.mcmed.ua/ua/about.

Про систему «Doctor Eleks». URL: http://www.visti.net/~dwl/art/content/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration