СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

Автор(и)

  • Лариса Курносенко доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.е.н., доцент, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3792019185424

Ключові слова:

інтеграція, соціальна інтеграція, інтеграційні процеси, територіальна громада, децентралізація, соціальна інтеграція об’єднаних територіальних громад.

Анотація

У статті аналізуються теоретичні підходи до визначення сутності категорій «інтеграція» та «соціальна інтеграція». Досліджено основні передумови інтеграційних процесів, необхідні для успішного об’єднання територіальних громад в умовах децентралізації. Розкриті закономірності, властивості й ознаки соціальної інтеграції територіальних громад як основи реформування адміністративно-територіального устрою країни. Наведено авторське трактування поняття «соціальної інтеграції об’єднаних територіальних громад».

Біографія автора

Лариса Курносенко, доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.е.н., доцент

доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.е.н., доцент

Посилання

Баліченко С. П. Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві: дис…канд. філософ. наук. Донец. нац.ун-т.-Донецьк, 2005. 16 с.

Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4-х томах .Том 2. Общности. Издательство: Высшая школа экономики, 429 с.

Вишотравка Й. М. Вплив адміністративно-територіальних перетворень на історичний розвиток поселень (на прикладі міст Львівської області. Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фахове вид. ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 2008. Е-2). С. 46–51.

Ґіденс Е. Соціологія. Київ, Основи. 1999р. 726 с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: метод социологии. Москва: Наука, 1991. 575 с.

Кулі Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок: пер. с англ. Москва: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 320 с.

Мид. Дж. Социальное сознание и сознание смысла / пер. с англ. Р. Э. Бараш. Эпистемология & философия науки. 2013. Т. XXXV. (№ 1). С 219–227.

Міллс Ч. Ситуативні дії і словники мотивів. URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVm YXVsdGRvbWFpbnxjYXJsenJhanRtaWxsc3xneDo2ZmM1YzVjM2I2OGYyZjc.

Недюха М. П., Михайлич О. В. Соціальна самоорганізація як засіб розвитку місцевого самоврядування в Україні. Віче. 2007. С. 7–11.

Оргієць О. Інтеграція комунізованих територіальних громад під час проведення адміністративно-територіальної реформи як необхідна умова ефективного розвитку місцевого самоврядування. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ. 2012. Вип. 1(49). С. 182–186.

Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем: культура, личность и место социальных систем. Американская социологическая мысль. Москва, 1996. 151 с.

Паталаха В. Ф. Інтеграція громадян в соціально-політичному розвитку суспільства: дис…канд. філософ. наук. Київський нац. ун-т. ім. Т.Шевченка. Київ, 2010. 18 с.

Пилипів В. В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування. Регіональна економіка. 2011. (№ 3). С. 54–60.

Політологічний словник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.Ф. Головатого та О. В. Антонюка. Київ: МАУП, 2005. 792 с.

Про Методичні рекомендації щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах. Рішення Колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23.10.2008 р. №93. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN41224.html.

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии. Полис. 2003. № 5. С. 67–77.

Словник Мірріама-Вебстера. URL: https://context.reverso.net.

Тернер. Дж. Аналитическое теоретизирование. Теория общества. Москва, 2001. С. 148.

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / пер. с нем. Санкт Петербург: Наука, 2001. 380 с.

Цивилизационная структура современного мира: в 3 т. Т. 3. Цивилизации Востока в условиях глобализации; Кн. 1. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации / Ю. Н. Пахомов, Ю. В. Павленко, Д. О. Варнавский, Л. С. Васильев, Н. И. Вергелес ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений НАН Украины. Київ: Наук. думка, 2008. 544 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ