ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬНИХ СЕКТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Іван Комаровський аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна https://orcid.org/0000-0001-5750-5374
  • Віктор Комаровський доцент кафедри глобалістики, європейської інтеграції та національної безпеки ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.т.н., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0001-8778-5223
  • В’ячеслав Шобик проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Державного університету «Одеська політехніка», к.т.н., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-5896-8183
  • Володимир Яценко доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., Україна https://orcid.org/0000-0003-3845-0405

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246345

Ключові слова:

місцевий економічний розвиток, ефективність державного управління, індикатори оцінки ефективності управління, механізми державного управління

Анотація

Вирішення завдання щодо оцінки ефективності управління місцевим економічним розвитком (далі –МЕР), розглядається як оцінка спроможності місцевого суспільства адаптації до нового стану зовнішнього середовища. Можливим критерієм досягнутого рівня адаптації є критерій, який визначається за «оцінкою ефективності» процесу МЕР. Це потребує спеціальних досліджень щодо змістовного визначення запропонованого підходу по оцінці МЕР.
Для проведення аналізу ефективності МЕР в статті пропонується розглядати оцінку ефективності процесу розвитку на основі становлення можливого взаємозв’язку між результатами управлінської діяльності, вираженими соціальними ефектами та техніко-економічними показниками. Джерелами даних при цьому мають стати основні показники взаємодії основних секторів місцевих громад.

Біографії авторів

Іван Комаровський, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Віктор Комаровський, доцент кафедри глобалістики, європейської інтеграції та національної безпеки ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.т.н., доцент

доцент кафедри глобалістики, європейської інтеграції та національної безпеки
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.т.н., доцент

В’ячеслав Шобик, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Державного університету «Одеська політехніка», к.т.н., доцент

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Державного університету «Одеська політехніка», к.т.н., доцент

Володимир Яценко, доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Посилання

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: учеб. Москва: Омега – Л, 2004. 301 с.

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку: практ. посіб. Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. Київ: ТОВ «София-А». 2012. 88 с.

Зайцева Л. М., Антонов В. В., Серьогін С. М. та ін. Методологія комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць: монографія / за наук. та заг. ред. Л. М. Зайцевої. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2003. 132.

андрик В. І. Модель території пріоритетного розвитку на засадах «точок зростання». Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: мета, механізми, інструменти: матеріали конф. за міжнар. участю. (Одеса, 01 черв. 2012 р.). Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. С. 121–123.

Рубцов В. П. Індикатори та моніторинг у муніципальному управлінні: наук.-практ. посіб. Київ: Гнозис, 2002. 148 с.

Andy Scerri and Liam Magee, Paul James, ‘Measuring Social Sustainability, A Community-Centred Approach’, Applied Research in the Quality of Life. 2012. Vol. 7. No. 3. Pp. 239–61.

Blakely, Edward J. and Bradshaw, Ted K. (2002) Planning Local Economic Development. Third Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2002. 398 p.

Beer-Tόth, K. (2009), Local Financial Autonomy in Theory and Practice. The Impact of Fiscal Descentralization in Hungary, teză de doctorat sub conducerea ştiinţifică a Bernard Dafflon şi George Guess, University of Fribourg Switzerland, Fribourg, 2009.

Edward J. Blakely, Nancey Green Leigh (2010). Planning Local Economic Development: Theory and Practice. 2010. 445 p

CANZANELLI G. (2001) Overview and learned lessons on local economic development. Human Development, and DecentWork. Geneva, ILO and Universitas Working Pape.r URL: http://www.ilo.org/public/english/universitas/publi.htm.

Grat S. (2011) Public-private partnerships paradox. 2011. P. 75. Web page. URL: http://ssrn.com/abstract=1582312.

Onno Kuik, Harmen Verbruggen, Dordrecht. In search indicators of Sustainable Development. Boston; London; Kluwer Acad. Publ.s. 1991. 140 p.

Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodology. N.Y.: United Nations, 1996. 428 p.

Paul James, ‘Urban Design for the Global South: Ontological Design in Practice’, in Eleni Kalantidou and Tony Fry, eds, Design in the Borderlands, Routledge, London, 2014.

Ahmad and Miller, 2000; Miller, C. and Ahmad, Y. (2000) Collaboration and partnership: An effective response to complexity and fragmentation or a solution built on sand?International Journal of Sociology and Social Policy, 20 (5/6). Pp. 1–38. ISSN 0144-333X. URL: http://eprints.uwe.ac.uk/2216

DiMaggio and Powell 1983; DiMaggio, Paul J., and Walter W. Powell 1983. «The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields,» American Sociological Review 48:147-60.

Michael J. V. Woolcock (2001) Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. By Nan Lin. Cambridge University Press, 2001. 278 pp.

Flo Frank, Anne Smith THE PARTNERSHIP HANDBOOK. Minister of Public Works and Government Services Canada 2000 Cat. No. MP43-373/1-2000E.

Fombrum and Astley, 1983; Astley, W.G., Fombrun, C.J. (1983). Collective strategy: social ecology of organizational environments. Academy of Management Review, vol.8 (4): 576-587.

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ