ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • Віталій Свічинській аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246240

Ключові слова:

ефективність діяльності органів виконавчої влади, критерії оцінювання, нормативно-правове забезпечення, моніторинг, система оцінювання

Анотація

Досліджено сутність та основні підходи до визначення поняття ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, розглянуто критерії оцінювання ефективності. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення оцінювання ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, виявлено основні проблеми у цій сфері та надані відповідні рекомендації щодо удосконалення НПА різних рівнів. Запропоновано шляхи підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади на основі впровадження систематичного оцінювання їхньої діяльності.

Біографія автора

Віталій Свічинській, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Олійник Д. Сучасні методи оцінки ефективності діяльності органів державного управління. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 34.

С. 275–283.

Приходченко Л. Л. Сутність механізму забезпечення ефективного державного управління. Теорія та практика державного управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. Вип. 3(30). С. 1–10.

Машкаров Ю. Г, Орлов О. В. Основні чинники, що впливають на ефективність діяльності регіональних та місцевих органів влади. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 3(54).

Цветков В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). Xарків: Право, 1996. 164 с.

Атаманчук Г., Василенко Г. Теория государственного управления. Москва: Омега, 2004. 384 с.

Криворучко О. Критерії та показники ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. Державне управління: наукові праці.. Вип. 286. Том 298. С. 95–98.

Пильгун Л., Савва М. Експертний висновок щодо проекту Закону України «Про державне стратегічне планування». Підготовлено в рамках проекту Української асоціації оцінювання «Посилення децентралізації в Україні» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED), США. 15.12.2017. URL: http://ukreval.org/images/news/2018-01-08-eksp-vysnovky/expertyza-proekt-ZU_04.12.2017.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ