ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСІВ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДЛЯ САМОПОЗИЦІЮВАННЯ НАУКОВЦЯ

Автор(и)

  • Микола Попов перший заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0204-1810
  • Іван Комаровський аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5750-5374
  • Володимир Яценко докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУНАДУ при Президентові України, к.держ.упр., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3845-0405
  • Віктор Комаровський доцент кафедри глобалістики, європейської інтеграції та національної безпеки ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.т.н., доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8778-5223

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237225

Ключові слова:

інтегральні показники науковця, наукометричні бази, наукова ідентифікація вченого

Анотація

Самопозиціювання науковця в глобальному науковому середовищу має певні особливості. Відзначено, що позитивне вирішення цього завдання передбачає застосування комплексного підходу. Крім використання певної стратегії зі ідентифікації в наукометричних базах, науковець має використовувати маркетингові інструменти з представлення своїх наукових публікацій та їх поширення. Питання публікаційної активності розглянуто як складова планування наукової кар’єри вченого.

Біографії авторів

Микола Попов, перший заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент

перший заступник директора
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доцент

Іван Комаровський, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Володимир Яценко, докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУНАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук
ОРІДУНАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Віктор Комаровський, доцент кафедри глобалістики, європейської інтеграції та національної безпеки ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.т.н., доцент

доцент кафедри глобалістики, європейської інтеграції та національної безпеки
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.т.н., доцент

Посилання

Бишке К.Дж., Епископ Р.М., Гарсия В.Л. 1996). Полезность шкалы самоэффективности исследования. Журнал оценки карьеры. 1996. 4 (1). С. 59–75.

Білощицький, А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Вип. 4 (5). Одеса: АО Бахва, 2013. C. 198–203.

Бурков, В. Н., А. А. Белощицкий, В. Д. Гогунский. Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных. Управління розвитком складних систем. 2013. № 15. С. 134–139.

Гальчевська О.А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях. Інформаційні технології в освіті. 2015. № 23. С. 12 . URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32309572.pdf https://www.researchgate.net/publication/311499095_USING_THE_INTERNATIONAL_SCIENTOMETRIC_DATABASES_OF_OPEN_ACCESS_IN_SCIENTIFIC_RESEARCH

Ефективність наукової діяльності, наукометричні бази даних, індекс цитування. URL: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/sc_help.php.

Кивик С. Роль академического исследователя: повышение ожиданий и повышение производительности. Высшее образование. 2013. 65 (4). С. 525–538.

Мазур В., Мазур Е., Панцирева А А.. Ииспользование международных наукометрических баз данных WEB OF SCIENCE и SCOPUS для научных исследований в аграрных учебных заведениях высшего образования. Економіка, Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2019, № 4.

Тихонкова И.А. Відбір видань до Web of Science Core Collection: еволюція критеріїв. In book: Наука України в світовому інформаційному просторі (pp.14-31). Chapter: 17. Publisher: Akademperiodyka. URL: https://www.researchgate.net/publication/347985170_Vidbir_vidan_do_Web_of_Science_Core_Collection_evolucia_kriteriiv

Спірін О. М., Лупаренко Л. А. Досвід використання програмної платформи OPEN JOURNAL SYSTEMS для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 61, №5. С. 196–218. URL: https://www.researchgate.net/publication/331469732_DOSVID_VIKORISTANNA_PROGRAMNOI_PLATFORMI_OPEN_JOURNAL_SYSTEMS_DLA_INFORMACIJNO-KOMUNIKACIJNOI_PIDTRIMKI_NAUKOVO-OSVITNOI_DIALNOSTI/link/5c7a80a2299bf1268d311b6d/download

Alberto Martín-Martín, Enrique Orduna-Malea, Mike Thelwal, Emilio Delgado López-Cózar. Google Scholar, Web of Science, and Scopus: a systematic comparison of citations in 252 subject categories. Journal of Informetrics, vol. 12, no. 4, pp. 1160–1177, 2018. https://doi.org/10.1016/J.JOI.2018.09.002

Marco Seeber, Mattia Cattaneo, Michele Meoli, Paolo Malighetti, 2017). Marco Seeber, Mattia Cattaneo, Michele Meoli, Paolo Malighetti. Self-citations as strategic response to the use of metrics for career decisions. December 2017, Research Policy 48(2), DOI: 10.1016/j.respol.2017.12.004 URL: https://www.researchgate.net/publication/322003122_Self-

Nalimov, V., Mulcjenko, B. Measurement of Science: Study of the Development of Science as an Information Process. Washington DC: Foreign Technology Division, 1971.

Nurith Epstein , Martin R. Fischer. Academic career intentions in the life sciences: Can research self-efficacy beliefs explain low numbers of aspiring physician and female scientists? Published: September 14, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184543 URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184543

Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2005. Vol. 102, N 46. P. 16569–16572.

April J. Stull3 and Eric D. Ciappio. Successful Scientist: What’s the Winning Formula?. Ciappio4 3 Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, LA; and 4 DSM Nutritional Products, Parsippany, NJ. 2013. URL: https://academic.oup.com/advances/article/5/6/795/4558102

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ