DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1812020201824

РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»: ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ (НА ПРИКЛАДІ ОРІДУ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ)

Наталя Колісніченко, Олександра Іванько, Тетяна Романенко

Анотація


У статті обґрунтовується необхідність визначення рівня володіння іноземною мовою здобувачів (випускників) закладами вищої освіти відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, включення відповідних критеріїв до робочих програм дисциплін. Наводяться результати опитування в ОРІДУ НАДУ при Президентові України: здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» щодо: їхньої самооцінки рівня володіння іноземною мовою; узагальнені результати вхідного тестування з іноземної мови; узагальнені результати тестування та співбесіди після закінчення курсу вивчення іноземної мови; результати визначення індивідуальних потреб в іншомовній комунікації та труднощів, що виникають у них в реалізації отриманих знань з професійно орієнтованої іноземної мови, їх очікувань від навчального курсу і переваг. Актуалізується проблема досвідченості науково-педагогічних працівників, які викладають іноземні мови, у сфері державно-управлінських реалій. Проведене дослідження показало: існує проблема достатньо низької результативності навчання іноземним мовам слухачів НАДУ, що більшою мірою, пов’язується із недостатньою кількістю навчальних годин, відведених на іноземні мови у рамках навчальних програм; є нагальна необхідність підвищувати рівень володіння інформацією з державного управління, а також державно-управлінською лексикою серед науково-педагогічних працівників кафедр НАДУ. Висновки дослідження основуються на тому, що: рівень іноземної мови для всіх випускників потрібно встановлювати у прямій відповідності до шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; щодо рівнів володіння пропонується рівень C1 з усіх мовних умінь для університетських викладачів англійської мови, а рівень B2 для викладачів фахових дисциплін; актуалізується запровадження інтенсивної програми підготовки науково-педагогічних працівників з розробки методичних матеріалів з іноземної мови професійного спрямування; діяльність викладачів іноземної мови орієнтувати не на обов’язкове проведення досліджень та підготовки публікацій, а на майстерність викладання.


Ключові слова


іноземна мова; рівень володіння іноземною мовою; Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти; освітня програма; робоча програма дисципліни; майстерність; викладання іноземної мови.

Повний текст:

PDF

Посилання


озрізі англійської мови: Проект «Англійська мова для університетів». Род Болайто та Річард Вест. Київ: «Видавництво «Сталь», 2017. 154 с.

Бакаєва Г. Є., Борисенко О. А., Зуєнок І. І., Іваніщева В. О., Клименко Л. Й., Козимирська Т. І., Кострицька С. І., Скрипник Т. І., Тодорова Н. Ю., Ходцева А. О. Програма з англійської мови для професійного спілкування – National ESP Curriculum. Київ: Ленвіт. 2005. 119 с.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Council of Europe. URL: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press. 1987. 183 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 Автор, журнал

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Studies digest of Оdessa regional institute for public administration