ІНДИКАТОРИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Галина Куспляк доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., Україна https://orcid.org/0000-0002-1414-5484
  • Ігор Куспляк доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доцент, к.політ.н., Україна https://orcid.org/0000-0003-1494-5008

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246486

Ключові слова:

сталий розвиток, цілі сталого розвитку, цільові індикатори, національні індикатори, моніторинг

Анотація

У статті досліджено індикатори досягнення цілей сталого розвитку України на період до 2030 року. Детально проаналізовано вибіркові індикатори цілей сталого розвитку за ймовірністю їх досягнення (висока, середня, низька та недосяжна ймовірність досягнення) до завершення періоду реалізації Стратегії сталого розвитку України. З’ясовано, що за певних умов існує можливість перегляду напрямів досягнення певних індикаторів у зв’язку з їх неефективністю.

Біографії авторів

Галина Куспляк, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування,
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр.

Ігор Куспляк, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доцент, к.політ.н.

доцент кафедри публічного управління та регіоналістики,
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент

Посилання

Інформаційне забезпечення моніторингу ЦСР, метадані. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/metadata/metadata.htm.

Оцінка прогресу досягнення ЦСР в Україні (за методологією Економічної та соціальної Комісії ООН для Азії та Тихого океану (UNESCAP)). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/2.htm.

Питання збору даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 686-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-р#Text.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.

Цілі сталого розвитку. Добровільний національний огляд [Електронний ресурс] / Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – 2020. URL: https://me.gov.ua.

17 Objectifs de développement durable. L’Agenda 2030 en France – 2020. URL: https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/.

Les objectifs de développement durable. URL: https://www.novethic.fr/entreprises-responsables/les-objectifs-de-developpement-durable-odd.html.

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ