НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ У ПЕРІОД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Сергій Василишен аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246474

Ключові слова:

держава, державне управління, територіальна громада, державна політика, права дитини, захист прав та інтересів дітей, державна система захисту дитинства, складні життєві обставини

Анотація

У статті проаналізовано нормативне регулювання сфери захисту прав дітей під час проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Виявлено актуальні проблеми функціонування органів публічної влади дотичних до охорони дитинства. Охарактеризовано основними завдання державної політики у сфері захисту прав дитини в умовах децентралізації влади.

Біографія автора

Сергій Василишен, аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Деякі питання вдосконалення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, яким загрожує небезпека: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF

Звіт про стан виконання Плану заходів з реалізації І-го етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. Київ, 2019. 44 с.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Моніторинг дотримання прав дитини в системі альтернативного догляду: аналітична доповідь. Київ, 2020. 13 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1AspzF4Vf3sdJYUyHpmN-QH4CVT1a5nqp/view

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#Text

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 800. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/162001537

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 433. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2020-%D0%BF#n21

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 р. № 591-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-2014%D1%80#Text

Про затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 834. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249510295

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 286-ХIV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 19.01.2017 р. № 1824-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2019 року. ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики». Київ, 2020. 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ