ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІРИ

Автор(и)

  • Тетяна Бєлошапка аспірант кафедри місцевого самоврядування та розвитку території Державного університету «Одеська політехніка», головний спеціаліст Державного агентства меліорації та рибного господарства України (м. Київ), Україна https://orcid.org/0000-0002-2103-0730

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246473

Ключові слова:

публічне управління, муніципальна влада, місцеве самоврядування, охорона навколишнього природного середовища, екологізація, екологічна політика

Анотація

У статті здійснено аналіз літератури, в якій розкрито важливість публічного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто законодавчу базу та праці науковців, де досліджувалися питання сучасного стану публічного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Підкреслюється необхідність екологізації публічного адміністрування та виділяються важливі її напрями як на регіональному, так і на місцевому рівні. Акцентується увага на актуальності формування екологічної свідомості суспільства як передумови для подальшого сталого розвитку територій та держави.

Біографія автора

Тетяна Бєлошапка, аспірант кафедри місцевого самоврядування та розвитку території Державного університету «Одеська політехніка», головний спеціаліст Державного агентства меліорації та рибного господарства України (м. Київ)

аспірант кафедри місцевого самоврядування та розвитку території
Державного університету «Одеська політехніка», головний спеціаліст
Державного агентства меліорації та рибного господарства України (м. Київ)

Посилання

Бикова Ю. Д. Екологізація публічного адміністрування в Україні як умова формування екологічної свідомості. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. №4 (39). С. 82–88.

Голинська О. В., Бєлошапка Т. В. Актуалізація публічно-управлінської проблематики в екологічній сфері: світовий та вітчизняний виміри. Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди. 2020. Вип. 2 (58). С. 181–187.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 С.

Конституція України: редакція від 01.01.2020р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Лазор О. Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики: організаційно-правові засади: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2003. 542 с.

Малиш Н. А. Ефективні механізми формування державної екологічної політики: монографія. Київ: К.І.С., 2011. – 348 с.

Тішкова Н. Л. Поняття та сутність державного управління охороною навколишнього середовища. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2016. № 2. С. 140–141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ