ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • Ганна Коваль завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, д.держ.упр., професор, Україна https://orcid.org/0000-0001-5317-6876
  • Юлія Попіль аспірант кафедри управління та адміністрування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246470

Ключові слова:

державне управління, державне управління вищою освітою, вища освіта, якість освіти, реформування вищої освіти, модернізація освіти

Анотація

У статті розкривається суть державного управління освітою та окреслюються основні проблеми державного управління в системі якості вищої освіти в умовах модернізації. Висвітлено необхідність розробки управлінського інструментарію держави щодо суттєвого оновлення підходів до структури і змісту освітнього процесу. Запропоновано шляхи удосконалення розвитку вищої освіти за допомогою ефективної організації державного управління в цій галузі.

Біографії авторів

Ганна Коваль, завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, д.держ.упр., професор

завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук,
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, д.держ.упр., професор

Юлія Попіль, аспірант кафедри управління та адміністрування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

аспірант кафедри управління та адміністрування
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Посилання

Ажажа М. А. Державне регулювання процесу модернізації вищої освіти України в умовах глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 79–83.

Ажажа М. А. Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20.

С. 94–99.

Державна національна програма «Освіта: Україна XXI століття». Київ: Райдуга, 1994. 62 с.

Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті: навч. посіб. Київ: Освіта України, 2005. 256 с.

Крисюк С. В. Державне управління освітою. Київ: НАДУ, 2009. Розд. 3.

Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: наук. доп. / Авт. кол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. Київ: НАДУ, 2013. 120 с.

Національна доктрина розвитку освіти. Київ: Парламент, вид-во, 2004. С. 279–294.

Національна стратегія розвиткуосвіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: http: //www. mon.gov.ua/.

Сікорська І. М.Удосконалення державного управління вищою освітою в контексті європейської інтеграції: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. Донецьк, 2006. 21 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА