СИТУАТИВНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПІДГОТОВЦІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

  • Тамара Кемарська старший викладач кафедри украинської і іноземних мов, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна https://orcid.org/0000-0003-1033-4170

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246401

Ключові слова:

ситуаційна презентація, лексичні навички, мовні одиниці, асоціативні зв’язки, мовлення, спілкування

Анотація

В статтi визначено деякi проблеми вiдносно шляхiв, методичних засобiв презентацii лексичного матерiалу в процесі викладання предмету «Англiйська мова за професійним спрямуванням». Визначено, що вживання ситуацій в ході презентації лексичного матеріалу є передумовою розкриття лексичних одиниць в їх особистих значеннях.
Доведено, що ситуація є сумою вербальних та невербальних умов, необхідних здобувачу для виконання мовленнєвої дії згідно поставленим комунікативним завданням. Використання ситуативних прийомів в роботі з лексичним матеріалом на етапі презентації – одна із відповідей на питання про з'ясування шляхів, які забезпечують швидше включення даного матеріалу в мову здобувачів.
Міцність засвоєння слова залежить від різноманітних зв'язків його з вивченими лексичними одиницями. тому велику роль відіграє функціональна стратегія відбору та організації мовного матеріалу, його професійної спрямованості (у нашому випадку для державних службовців). Досліджено, що зв’язки встановлюються не тільки в результаті логічно-змістовних дій, а й за законами асоціацій, що необхідно мати на увазі при презентації лексики для професійної діяльності. Під виразом "асоціація" науковці мають на увазі формування у певних умовах зв'язку між двома та більш ментальними явищами. Альтернативою для ситуативного підходу є надання здобувачам прикладів в реченнях , в кожному з котрих є типове вживання шуканого слова в контексті.
Розглянута в статті проблема лежить в основі комунікативного методу викладання іноземних мов, спрямованого на формування та розвиток мовленнєвих навичок для міжкультурної комунікації, здатності іншомовного спілкування у конкретних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях з урахуванням професійного мислення.
Подальші наукові дослідження пов’язані з визначенням ситуації як заходу мотивації мовленнєвої діяльності держслужбовців, а також всіх тих, хто вивчає іноземну мову.

Біографія автора

Тамара Кемарська, старший викладач кафедри украинської і іноземних мов, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

старший викладач кафедри украинської і іноземних мов,
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Джоунс Р. Ситуативный словарью. Проблемы отбора учебного материала. Москва, 1971. С. 92–100.

Леонтьев А. А. Основы теории речевой деятельности. Москва: «Наука», 1974. 368 с.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва, 1991. С. 23.

Ростовцева В. М. Использование ситуаций при презентации лексики. Иностранный язык в школе 4/90. С. 35–39.

Oxford Wordpower. Dictionary for learners of English. Oxford University Press, 2000. P. 116–117

Thornbury S. How to teach vocabulary: Pearson Education Limited, 2002. P. 191.

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА