НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ НА ЗАСАДАХ БАГАТОРІВНЕВОСТІ

Автор(и)

  • Сєргєй Саханєнко професор кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор, Україна https://orcid.org/0000-0001-8376-0328
  • Маргарита Ющенко аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна https://orcid.org/0000-0002-5253-7323

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246369

Ключові слова:

адміністративні послуги, електронні послуги, багаторівневе врядування, субсідіарність, послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану, органи публічної влади, суб’єкти надання послуг

Анотація

Розглянуто можливість удосконалення системи надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану на засадах багаторівневого врядування. Доведено необхідність передачі повноважень щодо реєстрації актів цивільного стану органам місцевого самоврядування з залученням громадського та бізнес-сектору. Визначено необхідність передачі послуг у електронний спосіб, скорочення строків надання таких послуг та введення у вжиток критеріїв якості послуг. Запропоновано модель надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану на засадах багаторівневого врядування.

Біографії авторів

Сєргєй Саханєнко, професор кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

професор кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

Маргарита Ющенко, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Багаторівневе управління (multilevel governance) в умовах модернізації публічної влади в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Л.Л. Приходченко. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. 452 с.

Басілашвілі, М. Б. Проблеми правозастосовної діяльності органів виконавчої влади (на прикладі органів державної реєстрації актів цивільного стану в Україні): автореф. дис.... канд. юрид. наук (д-ра філософії). Харків, 2019. 22 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6680.

Benz A., Papadopoulos Y. Introduction: Governance and Democracy: Concepts and Key Issues. Governance and Democracy: Comparing National. European and International Experience. L., 2006. Р. 1–26.

Котковський, В.Р. Багаторівневе управління як механізм участі місцевих органів влади у виробленні та реалізації державної політики. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. 2015. Вип. 4. С. 21–25.

Офіційний сайт Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) URL: https://just.odessa.gov.ua( дата звернення 25.09.2021).

Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг: Указ Президента України від 04.09.2019 р. № 647/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6472019-29441 (дата звернення: 30.08.2021).

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 (дата звернення 30.08.2021).

Piattoni Simona. Multi-level governance in the EU. Does it Work? Globalization and Politics: A Conference in Honor of Suzanne Berger. MIT, May 8 and 9, 2009. Pp. 12–16.

Розвиток системи управління в ЄС: досвід для України: наукова розробка. ЛДРІДУ.-К. 2013. С. 9 URL: https://academy.gov.ua/.../8758fac7-4a4a-43ee-8de1-8dbd0124f12.(дата звернення 28.09.2021).

Статут Організації Об’єднаної Нації в редакції від 16.09.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text( дата звернення 12.10.2021).

Химичук К. В. Правове регулювання надання адміністративних послуг органами юстиції України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 20 с.

Черненко Л. М. Адміністративно-процедурне провадження з надання управлінських послуг органами державної реєстрації актів цивільного стану: автореферат дис…. канд. юрид. наук. Одеса, 2011. 22 с.

Шереметьева Л. А., Беца І. І. Концептуальні підходи, типи та види державних послуг в європейському Союзі та в Україні: порівняльний аналіз. URL: http //academy.gov.ua › txts ( дата звернення 25.09.2021).

ЯщенкоТ. Багаторівневе управління: аспект планування територіального розвитку. URL: https://eesajou rnal.com- /2017/03/14/bagatorivneve-upravlinnya-aspekt-planuvannya-teritorialnogo-rozvitku/385-2014(дата звернення: 30.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ