СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Автор(и)

  • Наталя Піроженко доцент кафедри публічного управління та регіоналістик ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр. доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-1438-6528
  • Владислав Омельченко аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України , Україна https://orcid.org/0000-0001-9123-7318

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246365

Ключові слова:

корупція, запобігання та протидія корупції, державне управління, громадськість, антикорупційна діяльність, контроль, органи публічної влади

Анотація

У статті здійснено аналіз кращих світових практик протидії корупції, окрему увагу приділено дослідженню досвіду та результатам антикорупційної діяльності українських громадських об’єднань. Розкрито роль неурядових організацій як інститутів громадянського суспільства у боротьбі з корупцією через механізм взаємодії з органами державної влади. Визначено напрями подальших досліджень.

Біографії авторів

Наталя Піроженко, доцент кафедри публічного управління та регіоналістик ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр. доцент

доцент кафедри публічного управління та регіоналістик
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.держ.упр. доцент

Владислав Омельченко, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О., Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні: навч. посіб. Київ: Вид-во Ліра-К, 2016. 192 с.

Гвоздецький В. Д. Витоки та розвиток корупції в Україні. Наука і правоохорона. 2011. № 1. С. 45–53.

Громадська рада при НАЗК. URL: https://nazk. gov. ua/uk/gromadska-rada/

Громадська організація «Стоп корупції». URL: http://stopcor.ngo/8

ГО «Платформа Громадський контроль». URL: https://gromko.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Annual-report-2019. pdf

Захист викривачів корупції: як це працює в Україні та в світі. URL: http //www.radiosvoboda.org/content/article/27118580.html.

Коаліція провідних громадських організацій та експер¬тів України − «Реанімаційний: Пакет Реформ». URL: https://rpr.org.ua/

Коаліція «Декларації під контролем», а/с в-76 (2021). URL: http//www.globalnpo.org

Крупник А. С. Влада і громада: пошук ефективної взаємодії. Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. Одеса: Юрид. Літ., 2007. Вип. 30. С. 273–285

Моніторинговий портал DoZorro. URL: https://dozorro.org/5

Місяць закупівель COVID-19 (ІНФОГРАФІКА) Коаліцією громадських антикорупційних організацій «Антикорупційний штаб». URL: https://shtab.net/analytics/view/misyac-zakupivel-covid-19-infografika/

Оренда держмайна в Україні. URL: LeasingRes_TIU_MF_v3upd.pdf (ti-ukraine.org)

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VІI: ред. від 18. 10. 2019 / Офіц. веб-сайт Верх. Ради України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/main/1700−18

Рада громадського контролю НАБУ (РГК). URL: https://nabu.gov.ua/cklad-rady-gromadskogo-kontrolyu

Раду громадського контролю при ДБР. URL: https://dbr.gov.ua/

Сто корупційних схем в регіонах. URL: https://rpr.org.ua/news/100-koruptsiynykh-skhem-v-rehionakh-ukrainy/

Центр Протидії Корупції 2012–2020. URL: https://antac. org. ua/

Центр політико-правових реформ. URL: https://uplan.org.ua/organization/tsentr-polityko-pravovykh-reform/

Центр політичних студій та аналітики «Ейдос». URL: http://eidos.org.ua/#all

Transparency International Україна (ТІ Україна) Викривачам корупції пропонують активізуватися, а державаі – краще їх захищати. URL: http://ti-ukraine. org/news/oficial/5402.html.

Caddy J., Vegez C. Citizens as partners: Informtion, consultation and public participation in policy-making. Paris: OECD, 2001. 267 p. URL: http//www. ocs. polito.it/sostenibilita/dwd/oecd_participation.pdf

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ