ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Владислав Омельченко аспірант, кафедри публічного управління та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна https://orcid.org/0000-0001-9123-7318

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246362

Ключові слова:

громадський контроль, інформаційне суспільство, державна інформаційна політика, ІТ (інформаційні технології), ІКТ (інформаційно комунікаційні технології), інститути громадянського суспільства, органи публічної влади

Анотація

Стаття присвячена вивченню тенденцій розвитку інформаційного суспільства, яке впливає на здійснення громадського контролю в системі публічного управління із залученням інформаційно-комунікативних можливостей ІТ (інформаційні технології), які сьогодні активно впливають на формування державної політики в Україні. Досліджено, що розвиток ІТ-сфери впливає на розвиток інформаційного суспільства, що створює умови для зростання ефективності та якості реалізації громадського контролю через створення нових каналів комунікативної взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства. Встановлено, що ІТ-сфера тісно пов’язана із формуванням комунікативних відносин органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства. В статті аналізується розвиток інформаційного суспільства з використанням аналітичного обігу даних, які вказують на тенденції розвитку ІТ сфери в Україні. Доведено необхідність упровадження сучасних інформаційно-комунікативних можливостей до процесу комунікації та взаємоузгодження взаємозв’язків органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, які стримуватимуть можливі наслідки, спровоковані тенденціями розвитку ІТ, ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології), які сьогодні становляться основою у розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі. Саме тому нам є цікавим досліджувати аспекти впливу та розвитку інформаційно-комунікативних трансформацій, які покликані налагодити взаємозв’язок органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства.

Біографія автора

Владислав Омельченко, аспірант, кафедри публічного управління та регіоналістики, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант, кафедри публічного управління та регіоналістики,
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Добровольська А. Б. Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту. URL: https://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/20 0_03/a14.pdf

Зеленський Володимир зустрівся з президентом Microsoft Бредом Смітом. URL: https://thedigital.gov.ua/news/volodimir-zelenskiy-zustrivsya-z-prezidentom-microsoft-bredom-smitom

Відкриття офісу Facebook в Україні та запуск нових продуктів: Мінцифра обговорила подальшу співпрацю з Facebook. URL: https://thedigital.gov.ua/news/vidkrittya-ofisu-facebook-v-ukraini-ta-zapusk-novikh-produktiv-mintsifra-obgovorila-podalshu-spivpratsyu-z-facebook

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/index.html

Звіті IT Ukraine Association. URL: https://issuu.com/itukraine/docs/ukainian_it_industry_report_ukr

Про інформацію: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19#Text

Про Державний бюджет: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. Київ: НІСД, 2010. 64 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-02/dubov_infsus-31058.pdf

IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов 29 Серпень, 2019. URL: https://ain.ua/2019/08/29/it-obzor-nix/

ІТ в Україні: куди ми рухаємося Дмитро Овчаренко – CEO & Founder at Alcor, віце-президент з юридичних і фінансових питань Асоціації IT Ukraine. URL: https://dou.ua/lenta/columns/future-of-it-ukraine

Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29337.pdf

Кастельс М. Информационная эпоха: экономыка, общество и культура /Мануэль Кастельс / пер. с англ. ; под. науч. ред. О. И. Шкаратана. Москва: ГУ ВШЭ, 2000. С. 606.

Питання Міністерства цифрової трансформації: Постанова Кабінету Міністрів від 18.09.2019 р. № 856. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-ministerstva-cifrovoyi-t180919

Положення про Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text

Показники середньої заробітної плати за 2017 рік, від 13 квітня 2018. URL: https://www.pfu.gov.ua/32389-pokaznyky-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2017-rik/

Про бюджет міста Києва на 2021 рік: Рішення КМР від 24 грудня 2020 року № 24/24. URL: https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_byudzhet_mista_kiyeva_na_2021_rik/

Реформа українського законодавства в IT-сфері І. Беззуб, мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ. URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2800:reforma-ukrajinskogo-zakonodavstva-v-it-sferi&catid=8&Itemid=350

Рівень безробіття в Україні з 2000 по 2021 рр. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/2017/

Сучасний стан та перспективи розвитку державної політики у сфері свободи слова та інформації. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_7547

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні Документ 386-2013-р від 15.05.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text

Співпраця Мінцифри та Google: Михайло Федоров зустрівся із віцепрезидентом Google Караном Бхатія. URL: https://thedigital.gov.ua/news/spivpratsya-mintsifri-ta-google-mikhaylo-fedorov-zustrivsya-iz-vitseprezidentom-google-karanom-bkhatiya

Українська ІТ – індустрія: аналітичний звіт (UKR). URL: https://issuu.com/itukraine/docs/ukainian_it_industry_report_ukr

Фрэнк Уэбстер. Теории информационного общества / пер. с англ. п/р Е. Л. Вартановой. Москва: «Аспект пресс», 2004. 400 c. (Frank Webster. Theories of the Information Society. Second edition. London and New York, Routledge, 2002)

Чукут С. А., Джига Т. В. Інформаційна політика в Україні (опорний конспект лекцій до нормативного курсу): навч. посіб. Київ. 94 с. URL: https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/Opornij-konspekt-lektsij_CHukut_Dzhiga_Informatsijna-politika-v-Ukrayini.pdf

Щекин Г. В. Социальная теорія и кадровая политика: монографія. Київ: МАУП, 2000. 576 с.

Lauri Frank, Timo Hitvonen. Measuring the Information Society in Europe: from definitions to description. ERSA Conference Papers (ersa 06p764), 2006.

Laszlo Z. Karvalics. How to defend the original, multicriteria theories of Information Society? 3rd ICTs and Society Meeting; Paper Session – Theorizing the Internet; Paper 3. (Publication in «Triplec – Cognition, Communication and Co-operation», v.8, No2, 2010. URL: www.triple-c.at)

Masuda I. The Information Society as Post-Industrial Society. Washington: World Future Society, 1997.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ