МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Автор(и)

  • Олена Макарова аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246358

Ключові слова:

митна справа, державне управління, механізми державного управління

Анотація

Євроінтеграційні прагнення України і вимоги щодо реформування митної служби та приведення її до міжнародних стандартів викликають необхідність змінювати підходи до державного управління митною справою. При цьому наукові підходи до визначення механізмів державного управління митною справою необхідно переглянути з урахуванням міжнародного досвіду та актуальних вимог сьогодення, адже теоретичне підґрунтя для подальших наукових досліджень дасть змогу об’єктивно сформулювати нові підходи до реформування механізмів державного управління у сфері митної політики.

Біографія автора

Олена Макарова, аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Квеліашвілі І. М., Тоцька Т. С. Упровадження актуальних концепцій управління митною справою європейських країни у національну практику. Публічне управління у сфері державної безпеки та митної справи. № 2 (29). 2021. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2021/2/14.pdf (дата звернення: 23.11.2021)

Артем’єв О. С. Узагальнення класифікації та теоретичних підходів до визначення поняття механізм державного управління. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2019. №1. URL:http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/2/8.pdf (дата звернення: 23.11.2021)

Бакуменко В. Д., Надолішній П. І., Іжа М. М., Арабаджи Г. І. Державне управління: основи теорії, історія і практика: навч. посіб. Одеса: ОРІДУ НАДУ. 2009. 394 с.

Надолішній П. І. Теорія та історія державного управління (Опорний конспект лекцій до навчальної дисципліни): навч. посіб. Одеса: ОРІДУ НАДУ. 2006. 126 с.

Кравченко О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття «Механізм державного управління». Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=56 (дата звернення: 23.11.2021)

Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний підхід в організації державного управління. Навчальний посібник / за заг. ред. Н. Р. Нижник. Київ: УАДУ. 1998. 160 с.

Державне управління: Словник-довідник / за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. Київ: Видавництво УАДУ. 2002. 228 с.

Рудніцька Р. М., Сидорчук О. Г., Стельмах О. М. Механізми державного управління: сутність і зміст / за наук. ред. М. Д. Лесечка, А. О. Чемериса. Львів: ЛІДУ НАДУ. 2005. 28 с.

Бакуменко В. Д., Безносенко Д. О. Виявлення комплексу проблем державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України, розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державного управління цими процесами: наук.-досл. робота. Київ: НАДУ при Президентові України; Центр навчання і досліджень з європейської та євроатлантичної інтеграції України. 41 с. URL: http://www.napa-eurostudies.org.ua/2-2.rtf (дата звернення: 16.04.2021)

Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. Київ: Атіка. 2003. 576 с.

Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навч. посіб. / за заг. ред. Нижник Н. Р., Олуйка В. М. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2002. 352 с.

Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління. Демократичне врядування. 2008. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/O_Fedorchak.pdf (дата звернення: 16.04.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ