КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ

Автор(и)

  • Наталя Колісніченко професор кафедри гуманітарних і соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор, Україна https://orcid.org/0000-0003-1083-7990

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246304

Ключові слова:

дистанційна освіта, дистанційне навчання, освітній процес, якість дистанційної освіти, показники ефективності, оцінювання ефективності дистанційної освіти

Анотація

У статті розглядаються різні підходи до визначення критеріїв (показників) ефективності дистанційного навчання. Обґрунтовуються складові оцінки якості дистанційного навчання: матеріально-технічне забезпечення дистанційного навчання; якість навчального матеріалу для дистанційного навчання; якість індивідуальних освітніх програм; якість індивідуальних навчальних досягнень здобувачів; якість системи самоконтролю та самооцінки здобувачів; кваліфікація викладачів та кадрове забезпечення дистанційної освіти. Визначаються фактори, що окреслюють вплив технічних засобів навчання в традиційному навчанні: фактори навчального процесу (цілі, завдання, складність змісту навчання); організаційно-управлінські фактори (фактори технічного забезпечення діяльності викладача та здобувача); наявність необхідного обладнання, засобів інформаційних технологій, організація робочого місця, використання прогресивних методів та організаційних форм роботи; фактори навколишнього середовища; людський чинник; фактори соціального середовища; фактори, пов’язані з індивідуальними особливостями людини тощо.
Розглядаються групи критеріїв для процесу оцінювання: оцінка змісту курсу (структура курсу, відповідність матеріалу програмі, перевірка знань, виклад матеріалу); ефективне використання інструментів (використання засобів комунікації, засобів перевірки знань, тощо); викладання курсу (професіоналізм викладачів, організація навчання, зворотний зв’язок, використання інформаційних технологій). Розглядаються також критерії оцінювання, які можна розділити на чотири основні групи: технічні, навчальні, організаційні та етичні критерії.
Виділяються основні етапи оцінювання: планування, розробка управлінської програми; отримання та аналіз інформації про будь-який процес, що впливає на якість; прийняття рішень щодо управління якістю освітніх послуг та забезпечення впливу на об’єкти та процеси; забезпечення контрольної дії; отримання та аналіз інформації про зміни якості, які були викликані контрольними діями.

Біографія автора

Наталя Колісніченко, професор кафедри гуманітарних і соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

професор кафедри гуманітарних і соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., професор

Посилання

Аналітична довідка щодо тенденцій організації дистанційного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти в умовах карантину у 2020/2021 навчальному році (за результатами онлайн-анкетування учасників освітнього процесу). URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/ANALITICHNA_DOVIDKA_Opituvannya_FPO_ZVO_DSYAO_05.2021.pdf

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua

Кузнецова З. М., Фисенко Г. С. Управление качеством дистанционного образования. Фундаментальные исследования. 2006. № 1. С. 43–45.

Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанційний курс: навч. посіб. / за ред. В. М. Кухаренка. 3-тє вид. Харків: НТУ«ПІ», «Торсінг», 2002. 320 с.

Назарова Т. С., Полат Е. С. Средства обучения. Технология создания и использования. Москва: УРАО. 1998. 203 c.

Погребняк В., Дашковська О., Солоденко А. 3акон України «Про вищу освіту»: п’ять років імплементації. Проблеми освіти: зб. наук. праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2019. Вип. 93. С. 5–19 .

Самойленко О. М. Поняття дистанційної освіти та дискусії навколо неї: зб. наук. праць. Херсон : «Міськдрук», 2011. С. 61.

Стародубцев, В. А. Единство и взаимосвязь компетенций. Школьные технологии (концепции, модели, проекты). 2010. № 6. С. 103–108.

Щетинин В. П., Хроменков Н. А, Рябушкин Б. С. Экономика образования. Москва Рос. Агентство, 1998. 306 с.

Belton V., Stewart T. J. Multiple criteria decision analysis: an integrated approach. Kluwer Academic Publishers. 1992. 343 p.

Hawkes M. Criteria for evaluating school-based distance education programs. NAASP-Bulletin. Vol. 80. September. 1996. P. 45–52.

Vinogradova I., Kliuka R. Methodology for Evaluating the Quality of Distance Learning Courses in Consecutive Stages. Social and Behavioral Sciences. № 191. 2015. P. 1583–1589.

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ