УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ

Автор(и)

  • Наталія Долгіх старший викладач кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246285

Ключові слова:

трудове право, трудова мотивація, соціально-трудові відносини, трудовій договір, працівник, роботодавці, державна служба, персонал

Анотація

Публікація присвячена дослідженню правового регулювання трудових відносин в умовах формування в Україні європейських цінностей, аналізу нормативно-правових актів, які стосуються управління трудовим ресурсами, вивченню зарубіжного досвіду правового регулювання трудових відносин на основі країн Єврозони. Висока мотивація персоналу – це найважливіша умова успіху організації. Жодна організація не може процвітати без настрою працівників на роботу з високою віддачею, без високого рівня прихильності персоналу, без зацікавленості членів організації в кінцевих результатах і без їхнього прагнення внести свій внесок у досягнення поставлених цілей. Саме тому такий високий інтерес керівників і дослідників, що займаються управлінням, до вивчення причин, які змушують людей працювати з повною віддачею сил в інтересах організації.

Біографія автора

Наталія Долгіх, старший викладач кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України

старший викладач кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Винник О. В. Регуляторні механізми трудової мотивації в Україні: дис. .. канд. екон. наук. Одеса, 2012. 192 с.

Достойный труд: доклад генерального директора (87-я сессия). Международная конференция труда. Женева: МОТ, 1999. 450 с.

Генеральна угода між КМУ, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2006–2010 роки. URL: http://zalp.org.ua.

Європейська соціальна хартія (3 травня 1996 р). Человек и труд. 2003. № 1. С. 33.

Європейській вибір ĘĊ. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2001–2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2002. 74 с.

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р. № 3356-ХП. URL: http: //zakon4.rada.gov.ua.

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. № 2862-У1. URL: http: //zakon4.rada.gov.ua.

Співвідношення зарплати топ-менеджерів і мінімальної зарплати у США: дані НБУ. URL: www. bank. gov.ua.

Бондарчук К. П. Механізм формування системи професійної орієнтації населення в Україні: дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2006.190 с.

Вагнер А. М. Стратегія створення механізму мотивації праці на українських підприємствах. Формування ринкової економіки. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Київ: КНЕУ, 2005. Т.3. 646 с.

Задорожний Г. В. Социальная экономика: предмет и место в постнеклассическом познании. Вопросы политической экономии. 2012. № 1(2). 87 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ