ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

(на основі аналізу проєктів законодавчих актів, включених до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, лютий 2021 р. – липень 2021 р.)

Автор(и)

  • Валерій Воротін завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України, д.дер.упр., професор, Україна https://orcid.org/0000-0002-4545-612X
  • Олег Коваль доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.держ.упр., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-4369-2583
  • Василь Проданик доцент кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук, ПрАТ «Вищий навчальний з аклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», к.держ.упр., Україна https://orcid.org/0000-0002-3112-479X

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246270

Ключові слова:

публічне управління, місцеве самоврядування, державна підтримка, регіональний розвиток, законодавчі акти

Анотація

У статті аналізується декілька нових проєктів концепцій модернізації державного та регіонального управління, зокрема в контексті децентралізації та ресурсного забезпечення. Доведено, що модернізація публічного управління обов’язково повинно здійснюється з дотриманням таких принципів: верховенства права; відкритості, прозорості та громадської участі; повсюдності місцевого самоврядування; субсидіарності; доступності публічних послуг; підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальній громаді; підконтрольності органів місцевого самоврядування органам виконавчої влади в питаннях дотримання Конституції та законів України; правової, організаційної та фінансової спроможності управлінських інституцій; державної підтримки регіонального управління та місцевого самоврядування; партнерства між державою та місцевим самоврядуванням і сталого розвитку територій. Здійснено аналізу проєктів законодавчих актів, включених до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, лютий 2021р. – липень 2021р.) і зроблені висновки процесу законотворення в цій сфері суспільних відносин.

Біографії авторів

Валерій Воротін, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України, д.дер.упр., професор

завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту
законодавства Верховної Ради України, д.дер.упр., професор

Олег Коваль, доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.держ.упр., доцент

доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту
публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, к.держ.упр., доцент

Василь Проданик, доцент кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук, ПрАТ «Вищий навчальний з аклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», к.держ.упр.

доцент кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового
інституту міжнародних відносин та соціальних наук, ПрАТ «Вищий навчальний з
аклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», к.держ.упр.

Посилання

Воротін В. Є., Проданик В. М. Від регуляторної політики до державно-приватного партнерства в публічному секторі України. / В. Є. Воротін, В. М. Проданик. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 1. С. 95–102

Valerii Vorotin, Nataliia Vorotina, Olena Antyptseva, Kyrylo Husarov. Formation of a matrix of financial and credit benefits in the system of state. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020. Article 3.

Воротін В. Є., Коваль О. М. Побудова місцевого самоврядування та пріоритети влади щодо представництва на відповідній території. Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні: матеріали Всеук. наук.-практ. конф. (20 грудня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, доц. Р. Бедрія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2020. С. 141–143.

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ