ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • Тетяна Юрочко завідувач кафедри «Школа охорони здоров’я» Національний університет «Києво-Могилянська академія», к.держ.упр., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-9455-9141
  • Світлана Бронікова професор кафедри «Школа охорони здоров’я» Національний університет «Києво-Могилянська академія», д.держ.упр., професор, Україна https://orcid.org/0000-0001-7689-2138

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246245

Ключові слова:

медичний заклад, корпоративна культура, формування корпоративної культури, результативна діяльність

Анотація

У статті досліджено теоретико-правові аспекти формування корпоративної культури медичного закладу. Запропоновано визначення поняття «корпоративна культура медичного закладу», виокремлено основні складники корпоративної культури. Основною метою корпоративної культури визначено забезпечення високої результативності діяльності медичного закладу за рахунок підвищення ефективності управління та якісного поліпшення діяльності медичного закладу. Виявлено детермінанти формування корпоративної культури закладу, серед яких переконання та цінності керівництва; колективний досвід, отриманий працівниками медичного закладу у процесі його розвитку; нові переконання та цінності, пропоновані новоприйнятими працівниками закладу.
У статті визначено головні принципи формування корпоративної культури медичного закладу, серед яких: комплексне планування розвитку медзакладу, яке враховує його цілі та завдання в цілому та працівників, взаємовідносини між працівниками цього закладу; визначення необхідних цінностей медичного закладу; підтримка традицій, що визначають стиль управління; заперечення штучного нав’язування корпоративної культури, її коригування від конкретних умов; комплексний підхід до оцінки, що передбачає врахування способів прямої дії корпоративної культури на ефективність медичного закладу та її опосередкованого впливу. Виписано основні завдання корпоративної культури медичного закладу. Запропоновано конкретні заходи для формування корпоративної культури медичного закладу.

Біографії авторів

Тетяна Юрочко, завідувач кафедри «Школа охорони здоров’я» Національний університет «Києво-Могилянська академія», к.держ.упр., доцент

завідувач кафедри «Школа охорони здоров’я»
Національний університет «Києво-Могилянська академія», к.держ.упр., доцент

Світлана Бронікова, професор кафедри «Школа охорони здоров’я» Національний університет «Києво-Могилянська академія», д.держ.упр., професор

Національний університет «Києво-Могилянська академія», д.держ.упр., професор

Посилання

Волкогонова О .Д., Зуб А. Т. Управленческая психология. Москва: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2014. 352 с.

Жаворонков Е. П., Ким Ю. О., Куликова Н. В., Николаева Т. Г. Влияние деловой этики менеджмента на развитие организационной культуры медицинской организации. Медицина и образование в Сибири. 2013. № 3. С. 17–21.

Камерон К., Куинн Р. Диагностика и развитие организационной культуры. СПб., 2002. 320 с.

Корпоративная культура и лидерство (серия «Дайджест McKinsey») / пер. с англ. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2008. 160 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування корпоративної культури та Примірного кодексу корпоративної культури у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті: Наказ від 25.12.2013 № 236. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0236859-13#n82

Сафина Д.М. Влияние лидера на формирование организационной культуры. Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 4 (20). С. 208–212.

Словарь философских терминов / под научной редакцией профессора В. Г. Кузнецова (философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова). Москва: ИНФРА-М, 2007. XVI. 731 с.

Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер. 2002. 336 с.

Pfeffer J. Managing with Power Politics and Influence in Organizations. Harvard Business School Press. Boston: Massachusetts,1992. 404 p.

Hogg M., Hains S. Friendship and group identification: a new look at the role of cohesiveness in groupthink. European Journal of Social Psychology. 1998. Vol. 28. рp. 323–341.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ