ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: БАГАТОРІВНЕВИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Оксана Дуліна доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.ю.н., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-1009-558X
  • Андрій Крупник доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-8739-8204

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246229

Ключові слова:

громадський контроль, інфраструктура громадського контролю, багаторівневе управління, рівні громадського контролю, громадські ради, громадська експертиза

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи громадського контролю та його особливості як складової публічного управління. Виокремлено рівні громадського контролю відповідно концепту багаторівневого управління. Обґрунтовано необхідність формування єдиної цілісної інфраструктури громадського контролю в системі публічного управління та адміністрування на всіх рівнях управління.

Біографії авторів

Оксана Дуліна, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.ю.н., доцент

Associate Professor of the Public Administration and Regional Studies Chair,
ORIPA NAPA under the President of Ukraine, PhD in Law, Docent

Андрій Крупник, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент

доцент кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.політ.н., доцент

Посилання

Крупник А. С. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення. Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фахове вид. Одеса, 2007. Вип. 1.

Наливайко Л. Р., Савченко О. В. Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади: монографія. Київ: «Хай-Тек Прес», 2017. 276 с.

Ігнатенко О. С. Теоретичні основи та розвиток громадського контролю в системі публічного управління. Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. 2019. № 4(68). С. 30–34.

Логвінова В. В. Конституційно-правові засади громадського контролю при проведенні виборів та референдумів в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. 22 с.

Гопоненко Л. В. Громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади: сутність та механізми реалізації. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 4. С. 43–47.

Новіков О. О. Громадський контроль як інструмент підвищення ефективності державного управління в Україні: дис…канд. наук з держ. упр. Київ, 2021. 220 с.

Про громадський контроль: проєкт Закону України від 13.05.2015 р. № 2737-1, н.д. Н. Королевська, Ю. Солод. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH2411AA

Крупник А. С. Громадський контроль. Енциклопедія державного управління. Київ, 2011. Т.1. С. 113–115.

Наливайко Л. Р., Орєшкова А. Ф. Громадський контроль в умовах сучасних євроінтеграційних процесів. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. №3. С. 47–55.

Крупник А., Дуліна О. Державний і громадський контроль у бюджетній сфері: синергія поєднання. URL: https://samoorg.com.ua/blog/2020/12/03/derzhavnyj-i-gromadskyj-kontrol-u-byudzhetnij-sferi-synergiya-poyednannya/

Крупник А. С., Кіщенко В. В., Трепалюк А. С. Аналіз політики органів влади Одеської області по створенню умов для участі громадськості в управлінні. «Біла книга». Одеса: ПП «Євродрук», 2014. 180 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ