ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОВІРИ ЧЕРЕЗ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА РІВНІ ГРОМАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237307

Ключові слова:

довіра, соціальна довіра, соціальні послуги, територіальна громада, місцеве самоврядування, послуги в громаді, ресурси громади

Анотація

У роботі розглянуто соціальну довіру жителів громади як ресурс розвитку територіальних громад через надання соціальних послуг. Проаналізовано організаційні засади надання соціальних послуг у громаді у зв’язку з проведеною адміністративною реформою та змінами у законодавстві; визначено повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання соціальних послуг у громадах, перелік надавачів соціальних послуг державного (комунального) та недержавного сектору. Визначено порядок реалізації повноважень у сфері надання соціальних послуг новоствореної територіальної громади. Розкрито зміст та реалізацію отриманих повноважень громади від держави. Акцентовано увагу на фінансуванні соціальних послуг та методах залучення додаткових коштів. Наведено результати опитування з метою вивчення особливостей надання соціальних послуг та розробки рекомендацій щодо формування соціальної довіри у громадах.

Біографія автора

Анастасія Клименко, аспірантка ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірантка ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я. А. та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2020. 153 с.

Посібник із визначення потреб населення об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах: практичні рекомендації. Київ, 2019.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України т№ 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97- %D0 %B2 %D1 %80#Text

Про соціальні послуги: Закон України № 2671-VIII від 17.01.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Розвиток та забезпечення надання соціальних послуг на рівні громади: роз’яснення для керівників органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства. URL: https://pidgorodne.otg.dp.gov.ua/storage/app/sites/92/uploaded-files/yasnennya-dlya-kerivnikiv-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya.pdf

Ткачук А., Дацишин М. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади? (навчальний модуль). Київ: ІКЦ «Легальний статус», 2016. 152 с. URL: https://www.hromady.org/wp-content/uploads/2018/04/Vnutrishni-i-zovnishni-resyrsu1.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ОДЕСЬКА ІНІЦІАТИВА»