СУБ'ЄКТИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олег Рогульський аспірант кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237306

Ключові слова:

професійне навчання, посадові особи місцевого самоврядування, система професійного навчання, професіоналізація, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування

Анотація

Метою статті є дослідження функціонування суб’єктів діяльності у сфері професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та розробці практичних рекомендацій щодо його вдосконалення. Для досягнення мети проведено наукове дослідження особливостей функціонування суб’єктів діяльності у сфері професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування; визначено основні проблемні питання в функціонуванні суб’єктів діяльності у сфері професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування; запропоновано шляхи вдосконалення функціонування суб’єктів діяльності у сфері професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Біографія автора

Олег Рогульський, аспірант кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри регіональної політики та публічного адміністрування
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: Постанова Кабінету Міністрів України № 106 від 06.02.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF.

Конституція України: Закон України прийнятий на п’ятій сесії Верховної Ради України № 254/96 від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Програма кадрового забезпечення державної служби: Указ Президента України №1035/95 від 10.11.1995 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1035/95 .

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF .

Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України № 500 від 01.10.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF .

Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві з питань державної служби: наказ Національного агентства з питань державної служби № 118 від 30..05.2018 р. URL: https://nads.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf.

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України № 630 від 16.10.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF .

Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 244 від 15.04.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-%D0%BF.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України № 2493-14 від 07.06.2001 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.

Про державну службу: Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

Толкованов В’ячеслав. Аналіз ситуації щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні: інформ.-аналіт. звіт авт. / упоряд. Олег Войтович. Київ, 2017. 57 с.

Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами: Указ Президента України № 487/2020 від 05.11.2020 р. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4872020-35517.

Національна академія державного управління при Президентові України. URL: http://academy.gov.ua (дата звернення 10.06.2019)

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF .

Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України N 1681 від 16.12.2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-2004-%D0%BF .

Про асоціації органів місцевого самоврядування: Закон України № 1275-VI від 16.04.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-17.

Жабенко Л. Розвиток системи системи професійного навчання міських голів: дис. ... канд. наук з державного управління. Київ, 2012. 190 с.

Швейцарсько-український проект DESPRO Підтримка децентралізації в Україні. URL: http://despro.org.ua/ (дата звернення 19.06.2019).

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html (дата звернення 19.06.2019).

Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). URL: http://pleddg.org.ua/ua (дата звернення 19.06.2019).

Реформування системи підготовки кадрів органів місцевого самоврядування: короткий огляд рекомендацій, сформульованих представниками урядів держав – членів Ради Європи в рамках проведеного Радою Європи Фахового огляду. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Outline-of-the-PR-reccomendations-%D0%A3%D0%9A%D0%A0.pdf, вільний. – Назва з екрану.

Про затвердження Програми «Муніципальний університет перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради»»: Рішення виконкому Вінницької міської ради №2042 від 28.08.2007 р. URL: http://www.vmr.gov.ua/Executives/ContentLibrary.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ОДЕСЬКА ІНІЦІАТИВА»