ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Олена Марущак аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237302

Ключові слова:

оподаткування, система оподаткування, державне управління системою оподаткування, податки, принципи оподаткування, податкові системи

Анотація

В статті розглянуто проблеми державно регулювання у сфері оподаткування. Наводяться основні проблеми та фактори впливу на процес державного регулювання системи оподаткування в зарубіжних країнах. Робиться висновок про необхідність визначення основних принципів державного регулювання системою оподаткування в Україні

Біографія автора

Олена Марущак, аспірант кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри державознавства і права
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH4S900A.html

Тиждень.ua. . URL: http://tyzhden.ua/News/56150 8 Top 50 US Companies Stash $1

Іванов Ю. Б. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів / колект. монограф. / за ред. Ю. Б. Іванова. Харків. ХНЕУ. 2006. 240 с.

Загородній А. Г., Єлісєєв А. В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: монографія. Львів: Центр Бізнес Сервісу, 2003. 152 с.

Гриньова В. М., Новікова М. М. Державне регулювання економіки. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004. 756 с.

Конрад Ю. Податкова політика в Україні. Економіка України. 2008. №1. С. 95–103.

Ковальчук А. Платити по-новому: в Україні стартує податкова реформа/ А. Ковальчук. Газета «Україна Forbes» від 10.12.2014 р. . URL: http://forbes.ua/ua/nation/1384535-platiti-po-novomu-v-ukrayini-startue-podatkova-reforma

Кучерявенко М. П., Дмитрик О. О., Лукашев О. А.та ін. Фінансове право: підручник / за ред. М. П. Кучерявенка. Харків: Право, 2016. 440 с.

Мартинова Т. Податкова політика в Україні: як облагодіяти людство? Українські ділові новини. 2009. № 5. С. 12–21.

Александров И. М. Налоговые системы России и зарубежных стран. Москва: Бератор-Прес, 2002. 192 с.

Золотько І. А. Податкова система України: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ: КНЕУ, 2000. 192 с.

Коротина Н. Ю., Корниенко Е. Л. Проблемы бюджетно-налогового стимулирования инновационных процессов в Российской Федерации. Челябинский гуманитарий. 2012. № 2(19). С. 35–38.

Налоги: Учебник для вузов / под ред. Д. Г. Черника. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 444 с.

Ставки окремих податків в Україні та деяких країнах ЄС. Інформація департамент апарату ФПУ з питань економічного захисту. URL: http://www.fpsu.org.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ОДЕСЬКА ІНІЦІАТИВА»