МЕНЕДЖМЕНТ РІЗНОМАНІТТЯМ ЯК СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Автор(и)

  • Марія Кернова аспірантка кафедри публічного управління та регіоналістики ОРДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5334-0883

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237301

Ключові слова:

менеджмент різноманіття, гетерогенність, гетерогенні компанії, позитивна дискримінація, гомогенні компанії, плюралістична організація, монолітна організація, мультикультурна організація

Анотація

У представленій статті досліджується та аналізується досвід європейських та американських гетерогенних компаній, в яких працюють і навчаються групи стажерів і співробітників, що відрізняються за різними ознаками: етнічна та релігійна приналежність, стан здоров’я, фізичний та інтелектуальний розвиток, ступінь обдарованості. Розглянуто позитивні та негативні аспекти гетерогенних компаній і можливі складнощі психологічного сприйняття різноманіття та проблеми щодо управління у таких компаніях. Визначено найважливіше завдання менеджменту різноманіття, що має на меті, як нівелювання негативного впливу факторів гетерогенності, так і використання існуючих відмінностей для підвищення ефективності спільної діяльності людей по досягненню загальних цілей.

Біографія автора

Марія Кернова, аспірантка кафедри публічного управління та регіоналістики ОРДУ НАДУ при Президентові України

аспірантка кафедри публічного управління та регіоналістики
ОРДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Винокуров, В.А. Качество менеджмента основа современной управленческой парадигмы. Менеджмент в России и за рубежом. 2006. № 6. С. 9–19.

Галиця, І. О. Внутрішні венчури як механізм стимулювання інноваційного процесу. Наука та інновації. 2008. № 4, т.4. С. 85–94.

Дресвянников, В. А. Построение системы управления знаниями на предприятии. Москва: КноРус, 2008. 344 с.

Дьюи, Дж. Демократия и образование. Москва: Педагогика-пресс, 2000. 384 с.

Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. 512 с.

Економічна енциклопедія: у 3-х т. Т. 2 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп.ред.) та ін. Київ: Академія, 2002. 848 с.

Карлоф, Б. Деловая стратегия. Москва: Экономика, 1991. 239 с.

Кемпбелл, Р. Макконнел, Стенлі Л. Брю Макроекономіка. / наук. ред. пер. С. Панчишин. Львів: Просвіта, 1997. 671 с.

Клейнер, Г. Б. Системно-интеграционная теория предприятия. Original scientific paper; Recived: September. 2005. № 30.

Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. / пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. СПб.: Питер, 2007. 800 с.

Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Москва: Смысл, 2007. 511 с.

Лунева, Е. В. Инновационные социальные сети предприятия: специфика формирования и управления. Интеграл. 2011. № 5. С. 46–52.

Норт, Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. / пер. з англ. І. Дзюб. Київ: Основи, 2000. 198 с.

Певзнер М. Н, Петряков П. А., Стадник В. В., Альгермиссен У./Менеджмент многообразия в гетерогенных организациях: учеб. пособ. Хмельницкий: ФОП А.С. Гонта, 2016. 354 с.

Палеха, Ю. І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культура. Київ: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. 211 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ОДЕСЬКА ІНІЦІАТИВА»