КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (на прикладі аналізу даних репрезентативного опитування фізичних і юридичних осіб-суб’єктів звернень до Центру надання адміністративних послуг в м. Одесі)

Автор(и)

  • Олена Князєва доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.соц.н., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5625-768X
  • Тетяна Цибульська аспірант кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237297

Ключові слова:

адміністративні послуги, ЦНАП, децентралізація, органи місцевого самоврядування

Анотація

Стаття присвячена реальному виявленню стану справ у сфері надання адміністративних послуг на прикладі репрезентативного соціологічного опитування фізичних і юридичних осіб-суб’єктів звернень до Центру надання адміністративних послуг в м. Одесі у 2019 році. Запровадження в практичну діяльність органів влади ефективної методології проведення моніторингу та контролю за якістю надання послуг – є однією з найактульнішіх проблем сьогодення. Автори звертають увагу на те, що важливо, щоб ця діяльність була системною і систематичною, а не ситуативною й епізодичною. Запропонована система оцінювання охоплює декілька інструментів, а саме опитуваня проводилось серед фізичних і юридичних осіб-суб’єктів, які звертались до Центру надання адміністративних послуг в м. Одесі. Автори стверджують, що ефективна система оцінювання дасть змогу одержувати об’єктивну інформацію щодо якості надання послуг. Така система може стати основою для оперативного ухвалення управлінських рішень з метою реального поліпшення та наближення рівня якості послуг до потреб замовників.

Біографії авторів

Олена Князєва, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.соц.н.

доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.соц.н.

Тетяна Цибульська, аспірант кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України

аспірант кафедри регіональної політики та публічного адміністрування
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Посилання

Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис). / за заг. ред. І. Б. Коліушка. Київ: Факт, 2001. С. 13–46.

Авер’янов В. Б. До питання про поняття так званих «управлінських послуг». Право України. 2002. № 6. С. 125–127.

Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування: зб. матеріалів / Тимощук В. П. , Добрянська Н. Л., Курінний О. В., Школьний Є. О. та ін. / за заг. ред. В. П. Тимощука, О. В. Курінного. Київ, 2015. 428 с

Гончарук Н. Т., Прокопенко Л. Л. Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг в Україні. Публічне управління: теорія та практика. 2011. № 1. С. 26–32.

Інформація щодо центрів надання адміністративних послуг у регіонах України (станом на 01. 01. 2017). Мінекономрозвитку, 27.01.17. URL: http://www. me. gov. ua/Documents/List?lang=ukUA&tag=InformatsiiaSchodoTsentrivNadanniaAdministrativnikhPoslugURegionakhUkraini-stanomNa15-04-2014

Андрєєв О., Каменчук О., Семеніхін В., Шамрай Н. Єдині вимоги (стандарт)до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг. Київ. 2017. 8 с.

Бригілевич І. Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг: практ. посіб. Київ, 2017. 35 с. URL: https://decentralization. gov. ua/uploads/library/file/15/Posibniik_CNAP. pdf

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ