СТАТУС ОБЛАСНИХ РАД У СИСТЕМІ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олег Долженков завідувач кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, Університет Ушинського, д.політ.н., професор, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7620-9535
  • Тетяна Гжибовська асистент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, Університет Ушинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8070-5179

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237294

Ключові слова:

місцеве самоврядування, регіон, обласна рада, територіальна громада, гарантії місцевого самоврядування, законність, демократія

Анотація

Місцеве самоврядування в Україні перебуває на стадії реформування, у той же час серед його проблем – статус обласних рад. Обласні ради репрезентують адміністративний рівень регіону і є свого роду асоціативними органами, оскільки ключовий елемент системи місцевого самоврядування – територіальна громада – на цьому рівні відсутній. Звідси виникає проблематика забезпечення діяльності обласних рад на законодавчому та організаційному рівні, дотримання у цьому процесі вимог Конституції та законів України. Основою статусу обласних рад є їх визначення як органів, що репрезентують спільні інтереси територіальних громад, а також загальні принципи та гарантії діяльності місцевого самоврядування в Україні, серед яких особливе місце займають принципи демократії, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих та загальнодержавних інтересів, правової, організаційної, та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством, тощо.
Обласні ради, будучи де-юре складовою частиною місцевого самоврядування, а де-факто – конституційно невизнаним органом регіонального самоврядування, окрім цього виконують роль посередника між органами місцевого самоврядування на рівні територіальних громад та районів і державою. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що уналежнення обласних рад до системи місцевого самоврядування є недосконалим і неприродним. В масштабах області самоврядування не може бути місцевим, бо в такому статусі воно може існувати тільки на рівні територіальної громади. Тому необхідно шляхом прийняття змін до законодавства відновити в Україні регіональне самоврядування. Таким чином, важливим для вдосконалення роботи обласних рад може бути прийняття нової редакції закону про самоврядування.

Біографії авторів

Олег Долженков, завідувач кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, Університет Ушинського, д.політ.н., професор

завідувач кафедри освітнього менеджменту та публічного управління,
Університет Ушинського, д.політ.н., професор

Тетяна Гжибовська, асистент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, Університет Ушинського

асистент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління,
Університет Ушинського

Посилання

Балабанова І. Конституційно-правовий статус області і обласної ради як представницького органу місцевого самоврядування в Україні та актуалізація їх вдосконалення. Юридичний журнал. 2012. № 70. С. 45–54

Бальцій Ю. Районна, обласна рада в системі місцевого самоврядування України. Юридичний вісник. 2012. № 2. С. 37–40

Ващенко О. Особливості класифікації норм, які регулюють діяльність керівництва районних і обласних рад. Проблеми трансформації територіальної організації влади. Київ, 2005. С. 349–360.

Гаращук І. В. Роль постійних комісій місцевих рад у нормотворчому процесі. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2016. № 32. С. 72–84.

Євсюкова О. В. Правова практика становлення принципів побудови, функцій та повноважень місцевих рад. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2013. № 2. С. 376–385.

Закон про місцеве самоврядування в Україні: науково-практичний коментар. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. 400 с.

Захарченко М. А. До питання правового статусу виконавчого апарату обласних рад. Правничий часопис Донецького університету. 2001. №2. С. 14–19.

І жа М. М. Повноваження обласних рад як органів регіонального самоврядування. Держава і право: збірник наукових праць інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2010. № 50. С. 706–711.

Ковтун І. Б. Деякі особливості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні. Університетські наукові записки. 2012. № 2. С. 159–166.

Ковтун І. Б. Поняття і сутність повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2011. №1. С. 211–217.

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ