КОНФЛІКТ-КОУЧИНГ ТА МЕДІАЦІЯ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІІ

Автор(и)

  • Наталія Черненко професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», д.пед.н., професор, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237293

Ключові слова:

конфлікт, коучинг конфлікту, медіація, бюро медіації, медіативна культура, послуги медіації, публічне управління

Анотація

У статті теоретично узагальнено та систематизовано погляди вчених щодо визначення поняття «конфлікт», уточнено поняття «медіація», з’ясовано, що медіація є однією з найпопулярніших форм урегулювання конфліктів між двома конфліктуючими сторонами за участю третьої нейтральної сторони.
З’ясовано, що в сучасних реаліях реформування та децентралізації проблема ефективного розв’язання конфліктів набуває все більшої актуальності не лише з позиції поліпшення емоційного клімату міжособистісної взаємодії, але й – є необхідною складовою успішної ділової взаємодії між людьми.
Визначено, що конфлікти є явищами складними й багатоаспектними, для зниження негативних наслідків яких необхідно вміти правильно виявляти їхні причини, управляти перебігом і розв’язанням, застосовувати форми, методи та технології регулювання, знижувати рівень конфліктного протистояння. Наголошено, що медіація є однією з найпопулярніших форм урегулювання конфліктів, що визнана у всьому світі.
Обґрунтовано необхідність створення бюро медіацій, його місію, мету, цілі, послуги та завдання, умови співпраці та подальші кроки реалізації, охарактеризовано сучасний стан готовності населення для користування послугами медіації.
Доведено актуальність і необхідність створення престижних бюро медіації, оскільки вони сприятимуть систематизації роботи з розвитку медіативної культури на регіональному рівні, зроблять послугу медіації більш доступною для населення регіону та знизять «градус» конфліктів у суспільстві, оскільки результати проведеного опитування свідчать про низький рівень медіативної культури, про недостатню готовність населення до користування послугами бюро медіації.

Біографія автора

Наталія Черненко, професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», д.пед.н., професор

професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського», д.пед.н., професор

Посилання

Волковицька Н. Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирішення спорів? URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/mediaciya-alternativniy-chi-efektivniy -sposib-virishennya-sporiv.html

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : Указ Президента України № 276/2015 від 20.05.2015 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-15

Номер

Розділ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА